Utile

GRUPA 13 SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII

GRUPA 13 “SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII”

Contul 131 “Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”

Contul 132 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”

Contul 133 “Donaţii pentru investiţii”

Contul 134 “Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”

Contul 138 “Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii”

Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale pentru investiţii, a împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, a donaţiilor pentru investiţii, plusurilor de inventar de natura imobilizărilor şi a altor sume primite cu caracter pentru investiţii.

Soldul creditor al conturilor din această grupă reprezintă subvenţiile pentru investiţii, netransferate la venituri (venituri amânate).

Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de subvenţii, după destinaţie, grupate pe fiecare unitate finanţatoare.

Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.

Conturile din această grupă se creditează prin creditul conturilor:

 • 203 “Cheltuieli de dezvoltare”
 • 205 “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare”
 • 208 “Alte imobilizări necorporale”
  • cu valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenţii guvernamentale;
  • cu valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.
 • 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri”
 • 212 “Construcţii”
 • 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
 • 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"
  • cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;
  • cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.
 • 445 “Subvenţii” - cu valoarea subvenţiilor pentru investiţii, de primit (operaţiune prin conturile 131, 132, 138).

Conturile din această grupă se debitează prin creditul conturilor:

 • 462 "Creditori diverşi" - cu partea din subvenţia pentru investiţii de restituit.
 • 512 “Conturi curente la bănci” - cu partea din subvenţia pentru investiţii restituită.
 • 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” - cu cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecută la venituri, corespunzător amortizării calculate.