Utile

Pensionare pentru limită de varstă. Când încetează CIM și cum poate continua raportul de muncă?

Share Share Facebook social_media_title | 11 Apr 2017 | 32518 | Legislatie economica

Articol preluat de pe contabun.ro

Potrivit prevederilor art.56 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, contractul individual de muncă existent încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale,pensiei anticipate, pensiei pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II.

Prin urmare, în cazul pensiei pentru limita de vârstă, o primă situație privește îndeplinirea cumulativă a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, iar a doua situație privește salariații care au solicitat pensionarea pentru limita de vârstă cu reducerea vărstei standard de pensionare.

În prima situație, pentru încetarea de drept a contractului de muncă sunt necesare îndeplinirea vârstei standard de pensionare și întrunirea stagiului minim de cotizare. Dacă salariatul întrunește cele două condiții, contractul de muncă încetează de drept, indiferent de voința părților, chiar dacă salariatul nu cere pensionarea.

A doua situație privește salariații care au solicitat pensionarea pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare. În această situație contractul de muncă va înceta de drept la data comunicării deciziei de pensie. Iar prin data comunicării înțelegem data la care angajatorul a intrat în posesia acelui document, pe care va consemna acest lucru.

Constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, și se comunică persoanelor aflate în situațiile respective în termen de 5 zile lucrătoare.

Raportul de muncă dintre cele doua părți poate continua doar în baza unui nou contract individual de muncă. Pensionarii pentru limita de vârstă, cu sau fără reducerea vârstei de pensionare, au dreptul să cumuleze pensia cu salariul. Astfel, potrivit prevederilor art. 118 lit.a) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în sistemul public de pensii, pensionării pentru limita de vârstă pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentru care asigurarea este obligatorie, în condițiile legii. Legea nr. 263/2010 face referire la pensionarul pentru limita de vârstă în general, fără să facă diferența între pensionarul pensionat pentru limita de vârstă cu sau fără reducerea vârstei de pensionare.

Și în cazul salariaților pensionări se acordă deducerea personală la funcția de bază, se reține impozitul pe venit și contribuțiile sociale, cu excepția contribuției de asigurări pentru somaj. Potrivit art.18 alin.(2) lit.a) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă, în sistemul asigurărilor pentru somaj asigurații pot fi cetățenii români care sunt încadrați în munca sau realizează venituri în România, în condițiile legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari. Iar potrivit prevederilor art.189 pct.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, veniturile obținute de pensionari sunt exceptate de la plata contribuției de asigurari pentru somaj.


Autor: ELENA SAVCIUC

ELENA SAVCIUC