Utile

Cadourile oferite salariatilor cu ocazia Pastelui – tratament fiscal 2017

Share | 11 Apr 2017 | 1304 | Legislatie economica

Articol preluat de pe contabun.ro

Potrivit prevederilor art.76 alin.(4) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt venituri impozabile în înțelesul impozitului pe venit ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaților, cât și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut în contractul de muncă.

Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Craciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariaților cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în masura în care valoarea acestora pentru fiecare persoana în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei.

Nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale și finanțate din buget.

În sensul prevederilor art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, limita de 150 lei se aplică separat pentru cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentru fiecare ocazie din cele prevazute, pentru fiecare angajat și pentru fiecare copil minor al angajatului, chiar și în cazul în care părinții lucrează la același angajator. Partea care depășește limita de 150 lei reprezintă venit impozabil din salarii (a se vedea pct.12 alin.(11) de la Secțiunea 1 – Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor, Capitolul III – Venituri din salarii și asimilate salariilor din Normele de aplicare a Codului fiscal).

Aceste venituri nu se cuprind nici în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei (art.142 lit.b) din Codul fiscal).

Aceste venituri nu se cuprind nici în baza lunară de calcul a al contribuției de asigurari sociale de sănătate (art.157 alin.(2) din Codul fiscal) și nici în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări pentru somaj (art.187 alin.(2) din Codul fiscal).

Partea care depășește limita de 150 lei reprezintă venit din salarii și se cuprinde ăn baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii, conform pct.5 alin.(1) din Normele de aplicare a Codului fiscal, pentru aplicarea art.142 lit.b).

Iar potrivit prevederilor art. 25 alin.(3) lit.b) pct.3 din Codul fiscal, cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete de creșă acordate de angajator în conformitate cu legislația în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariații proprii și membrii lor de familie, precum și contribuția la fondurile de intervenție ale asociațiilor profesionale ale minerilor sunt cheltuieli sociale, cu deductibilitate limitata, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Prin urmare, cadourile, inclusiv tichetele cadou oferite salariaților, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui sunt venituri neimpozabile și nu sunt cuprinse nici în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale în măsura în care valoarea acestora nu depășește 150 lei. Iar pentru a nu fi considerate avantaje în bani sau în natură, acordarea acestor beneficii salariaților trebuie să fie prevazută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă. Codul fiscal nu face trimitere la regulamentul intern.


Autor: ELENA SAVCIUC