Utile

Contul 421 Personal - salarii datorate

Contul 421 "Personal - salarii datorate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii.

Soldul creditor al contului reprezintă drepturile salariale datorate.

Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul statelor de plată a salariilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Contul 421 "Personal - salarii datorate" este un cont de pasiv.

Contul 421 "Personal - salarii datorate" se creditează prin debitul contului:

 • 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" - cu salariile şi alte drepturi cuvenite personalului.

Contul 421 "Personal - salarii datorate" se debitează prin creditul conturilor:

 • 425 "Avansuri acordate personalului" - cu sumele reţinute pe statele de salarii reprezentând avansuri acordate.
 • 426 "Drepturi de personal neridicate" - cu salariile şi alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plată.
 • 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" - cu sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi.
 • 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"
  • cu sumele reţinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial;
  • cu garanţiile reţinute personalului.
 • 431 "Asigurări sociale"
  • cu contribuţia personalului la asigurările sociale;
  • cu contribuţia personalului pentru asigurările sociale de sănătate.
 • 437 "Ajutor de şomaj" - cu contribuţia datorată de personal pentru ajutorul de şomaj.
 • 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" - cu sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor reţinute din drepturile băneşti cuvenite personalului, potrivit legii.
 • 512 "Conturi curente la bănci"
 • 531 "Casa"
 • 550 "Disponibil cu destinaţie specială" - cu sumele nete achitate personalului reprezentând salarii şi alte drepturi salariale.