Utile

Calcul contribuții sociale contracte part-time

Share Share Facebook social_media_title | 28 Aug 2017 | 2961 | Salarii

De la 1 august 2017, angajatorii au obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale la nivelul salariului minim, în prezent de 1.450 lei, pentru salariații cu timp parțial de muncă, indiferent dacă remunerația este sub nivelul salariului minim.

Conform OG 4/2017 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, publicata în Monitorul oficial nr 598 din 25 iulie 2017, începând cu veniturile salariale aferente lunii august 2017, pentru salariații al caror venit lunar este sub nivelul salariului minim pe țară, respectiv 1.450 lei, contribuția la asigurările sociale (CAS 15,8%) și contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS 5,2%) suportate de angajator se calculează la nivelul salariului minim brut pe țară corespunzator numărului zilelor lucrătoare din luna, în care contractul a fost activ.

Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora este:

  1. Pentru persoanele persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, atât pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii ori asimilate salariilor desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul pentru contribuția de asigurări sociale o reprezintă suma câștigurilor brute, realizate de persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora este datorată contribuția individuală.

  2. Prin excepție, în cazul câștigului lunar brut realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Excepții pentru salariații care:

  1. sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
  2. sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;
  3. sunt persoane cu dizabilități cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
  4. au calitatea de pensionări pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limita de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limita de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul din sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
  5. realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii în baza a două sau mai multe contracte de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.

În aplicarea situațiilor de mai sus, angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute la literele a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la litera e), angajatorul solicită o declarație pe propria răspundere.

Venitul net obținut de angajat NU va fi afectat în urma acestor modificări legislative. Contribuțiile sociale și impozitul suportate de salariat se vor calcula, ca și până acum, în funcție de venitul brut realizat, chiar dacă acesta este mai mic decât nivelul salariului minim brut pe țară. S-au adus modificări doar în cazul contribuțiilor sociale suportate de angajator.


Autor: Catia Simionescu

Nexus Media srl