Utile

Stimularea angajatorilor

Share | 23 Iul 2018 | 1491 | Legislatie economica


Articol preluat de pe AJOFM (Agenția  Județeană  pentru  ocuparea  forței  de  muncă) IAȘI.

Pentru a susține crearea de noi locuri de muncă, precum și menținerea acestora pe perioade de timp mai lungi, autoritățile stimulează firmele care angajează anumite categorii de persoane, cum ar fi absolvenții de liceu, tinerii cu risc de marginalizare socială sau cei aflați aproape de pensionare, prin primirea de bani de la stat sau beneficiind de scutiri de impozit, conform legislației în vigoare. practic, crearea de noi locuri de muncă, precum și păstrarea lor pe perioade mai lungi. În cele ce urmează, vă prezentăm situația actualizată a sumelor respective, ce au fost recent majorate de Guvern.

 1. Angajarea șomerilor și a absolvenților va fi recompensată financiar

  În situația în care angajează șomeri și absolvenți ai instituțiilor de învățământ, potrivit Legii nr. 76/2002, firmele pot cere ajutoare financiare de la stat, în măsura în care. Astfel, cu aceste subvenții autoritățile urmăresc crearea de noi locuri de muncă și scăderea șomajului.

  Pentru lucrările temporare

  Pentru realizarea unor programe de angajare temporară a șomerilor pentru activități de interes pentru comunitățile locale, cheltuielile cu forța de muncă pot fi subvenționate de stat, sub forma unui ajutor de minimis, conform actului normativ.

  Astfel, se acordă o subvenție lunară pentru fiecare șomer angajat cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată de cel mult 12 luni. Suma aferentă fiecărei persoane este de 350 de lei pentru perioada 1 aprilie - 31 octombrie a anului și de 500 de lei (plus contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajatori) pentru perioada 1 noiembrie - 31 martie a anului.

  Pentru șomerii care au peste 45 de ani și persoanele cu handicap

  O sumă lunară de 2.250 de lei (față de 900 de lei, înainte de 9 iulie 2018) pentru fiecare șomer angajat pe perioadă nedeterminată (timp de cel puțin 18 luni) se acordă pentru persoanele care sunt în vârstă de peste 45 de ani, prevede legea.

  Totodată, regula este valabilă și la angajarea șomerilor părinți unici susținători de familie, șomerilor de lungă durată sau tinerilor cu vârsta între 16 și 24 de ani care n-au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională (tineri NEET) De asemenea, tot 2.250 de lei (față de 900 de lei până zilele trecute) de persoană se acordă și pentru persoanele cu handicap încadrate în muncă.

  Pentru persoanele aflate aproape de pensionare

  Dacă încheie contract de muncă cu șomeri care mai au cinci ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare anticipată parțială sau pentru limită de vârstă, firmele pot primi lunar 2.250 de lei (față de 900 de lei, cât era până de curând) până la îndeplinirea respectivelor condiții.

  Pentru absolvenți

  Încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ pe durată nedeterminată este egală cu acordarea, pentru fiecare persoană vizată, a unei sume lunare de 2.250 de lei (în creștere de la 900 de lei), timp de 12 luni. Dacă este vorba de absolvenți din rândul persoanelor cu handicap, suma respectivă se acordă timp de 18 luni.

  * Absolvenţii sunt persoane care au minimum 16 ani şi au obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

  Angajatorii sunt obligați să păstreze acești salariați timp de cel puțin 18 luni, se arată în Legea nr. 76/2002. Astfel, pentru maximum doi ani după trecerea celor 18 luni, firmele pot primi anual și un ajutor financiar egal cu contribuția asiguratorie de muncă datorată de acestea pentru absolvenți.

  Pentru tineri cu risc de marginalizare socială

  Statul încurajează, de asemenea, și încadrarea în muncă a tinerilor cu risc de marginalizare socială (de exemplu, cei cu dizabilități sau cei care provin din sistemul de protecție a copiilor).

  Într-o asemenea situație, firma primește lunar, pentru fiecare tânăr, o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării persoanelor respective, dar nu mai mult de 2.000 de lei (față de 1.000 de lei înainte de 9 iulie 2018). Banii se acordă până când expiră contractul de solidaritate încheiat de tineri cu agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, ce poate avea o durată maximă de trei ani.

  Notă: Angajatorii mai pot primi câte 2.250 de lei pentru fiecare ucenic sau stagiar încadrat în muncă, față de 1.125 de lei, respectiv 1.350 de lei, cât erau sumele până zilele trecute.

 2. Scutiri de impozit pentru programatori și cercetători

  O altă modalitate prin intermediul căreia autoritățile încurajează crearea de noi locuri de muncă este scutirea de plata impozitului pe veniturile salariale ale anumitor angajați, așa cum prevede Codul fiscal.

  Mai precis, din moment ce companiile sunt cele obligate să calculeze, să rețină și să achite statului impozitul pe venit de 10% datorat de fiecare salariat, scutirile de la plata acestuia sunt menite să stimuleze angajarea anumitor persoane.

  Conform Codului fiscal, scutirea de la plata impozitului pe venit este valabilă pentru salariații ce desfășoară activități de creare de programe pentru calculator. De asemenea, scutirea de impozit se aplică și salariaților ce desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și inovare.

  O altă categorie de persoane scutite de impozitul pe venit este reprezentată de salariații angajați la firmele ce desfășoară activitățile sezoniere vizate de impozitul specific.

  În fine, Codul fiscal prevede o scutire de impozit și pentru salariații cu handicap grav sau accentuat.


Autor: AJOFM Iasi