Utile

Inițierea negocierii contractelor colective de muncă, obligatorie în perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017

Share Share Facebook social_media_title | 17 Noi 2017 | 2820 | Legislatie economica

Informație preluată de pe Profit.ro.

În Monitorul Oficial nr. 902/16.11.2017 a fost publicată OUG nr. 82 prin care se modifică, temporar, art. 129 și 135 din Legea dialogului social.

Astfel, în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, prin derogare de la prevederile legii 62/2011, este obligatorie inițierea negocierii contractelor colective de muncă, respectiv a actelor adiționale a acestora în vederea aplicării OUG 79/2017 cu privire la trecerea contribuțiilor sociale în sarcina salariaților

Extras de OUG nr. 82

Art. VII.

  1. Prin derogare de la prevederile art.129 alin.(1) din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există încheiat contract/accord colectiv de muncă, inițierea negocierii colective este obligatorie pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Cosul fiscal.
  2. Prin derogare de la prevederile art.129 alin .(3) si (5) din Legea nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare.

___

  1. Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017

Inițierea negocierii colective, în unitățile în care nu există încheiat un contract/acord colectiv de muncă, este obligatorie pentru punerea în aplicare a noilor modificări ale Codului Fiscal, în celelalte unități fiind obligatorie, de asemenea, negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare, a decis Guvernul, introducând obligații care nu erau incluse în forma lansată în dezbatere publică a unei ordonanțe.

Aceasta este soluția introdusă, neanunțat, de Guvern pentru transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Obligațiile sunt introduse prin derogare de la Legea dialogului social.

Guvernul a stabilit că în unitățile în care nu există un sindicat reprezentativ afiliat la o federație reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanți ai federației sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții salariaților.

În unitățile în care nu există sindicat, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale pot participa reprezentanții salariaților împreună cu un reprezentant al unei federații reprezentative în sectorul de activitate sau al unei confederații sindicale reprezentative la nivel național, la invitația reprezentanților salariaților.

Toate aceste reguli vor trebui aplicate în intervalul 20 noiembrie-20 decembrie 2017.

Nu sunt însă prevăzute și sancțiuni distincte pentru nerespectarea acestei obligații.

Guvernul a transferat către angajatori și sindicate responsabilitatea de a găsi soluții pentru menținerea veniturilor în noile condiții de taxare a salariilor.


Autor: Catia Simionescu

Nexus Media srl