Utile

Contul 418 "Clienți – facturi de întocmit"

Cu ajutorul acestui cont se evidențiază livrările de bunuri sau prestările de servicii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru care nu s-au întocmit facturi.

Contul 418 „Clienți – facturi de întocmit” este un cont de activ.

În debitul contului 418 „Clienți – facturi de întocmit” se înregistrează:

  • valoarea livrărilor de bunuri sau a serviciilor prestate către clienți, pentru care nu s-au întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugata aferentă, precum și a altor creanțe față de aceștia (701 la 708, 4428, 758);
  • diferențele favorabile de curs valutar, aferente creanțelor în valută înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765);
  • diferențele favorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768).


În creditul contului 418 „Clienți – facturi de întocmit” se înregistrează:

  • valoarea facturilor întocmite (411);
  • diferențele nefavorabile de curs valutar aferente clienților – facturi de întocmit, înregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);
  • diferențele nefavorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, înregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668).

Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, pentru care nu s-au întocmit facturi.