Utile

Impozit specific- precizări ANAF

Share Share Facebook social_media_title | 31 Iul 2017 | 2825 | Legislatie economica

Referitor la regimul fiscal aplicabil persoanelor juridice a căror activitate este sub incidenta impozitului specific, precum și obligațiile declarative și de plată ale acestor contribuabili, precizăm următoarele:

Prin prevederile Legii nr. 177/2017 din 18 iulie 2017, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, au fost aduse completări și modificări ale regimului fiscal aplicabil veniturilor obținute de către persoanele juridice care, începând cu data de 01.01.2017 au fost supuse impunerii potrivit regulilor impozitului specific.

Ca urmare a noilor prevederi, începând cu data de 01.08.2017, persoanele juridice române care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 și care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro- 500.000 euro, inclusiv, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în situația în care îndeplinesc și celelalte condiții prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul fiscal.

Contribuabilii care intră sub incidența noilor reglementări au obligația ca, până la data de 25 august 2017, să comunice organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, prin completarea și depunerea declarației 010 - "Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni / Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică".

Tot până la data de 25 august 2017 contribuabilii respectivi vor trebui să calculeze, să declare și să plătească impozitul specific, pentru activitatea aferentă codurilor CAEN prevăzute la art.1 din Legea nr.170/2016, respectiv impozitul pe profit - pentru cei care au și alte activități care nu fac obiectul impozitului specific, pentru perioada 1 ianuarie 2017- 31 iulie 2017. Impozitul specific unor activități aferent acestei perioade se determină prin împarțirea impozitului specific anual la 365 de zile și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017 - 31 iulie 2017. Pentru determinarea impozitului specific unor activități se aplică și celelalte reguli prevăzute de Legea nr. 170/2016.

Impozitul pe profit se determină luând în considerare veniturile și cheltuielile înregistrate în perioada 1 ianuarie 2017 - 31 iulie 2017 și se definitivează prin depunerea formularului 101, până la 25 august 2017.

Contribuabilii care se încadrează în prevederile menționate anterior și care au depus deja formularul 100 cu privire la impozitul specific datorat pentru semestrul I 2017, respectiv impozitul pe profit pentru trim II 2017, rectifică suma declarată prin depunerea declarației rectificative - formular 710 având completată cifra "zero" în coloana Suma datorată corectată.


Autor: DGRFP Iasi

DGRFP Iasi