Utile

Contul 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate

Contul 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.

Soldul creditor al contului reprezintă alte împrumuturi şi datorii assimilate nerestituite.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de împrumuturi şi datorii asimilate.

Contul 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate” este un cont de pasiv.

Contul 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate” se creditează prin debitul conturilor:

 • 205 “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare” - cu valoarea concesiunilor primite.
 • 212 “Construcţii”
 • 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"
 • 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" - cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
 • 404 “Furnizori de imobilizări” - sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate.
 • 461 “Debitori diverşi” - cu sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate.
 • 512 “Conturi curente la bănci” - cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate.
 • 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" - cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea altor împrumuturi şi datorii asimilate în valută la închiderea exerciţiului financiar.

Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se debitează prin creditul conturilor:

 • 205 “Concesiuni, brevete, licenţe , mărci comerciale, drepturi şi active similare” - cu valoarea bunurilor preluate în concesiune şi restituite, conform contractelor încheiate.
 • 404 “Furnizori de imobilizări” - cu valoarea ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar.
 • 512 “Conturi curente la bănci”
  • cu suma altor împrumuturi şi datorii asimilate rambursate.
  • cu garanţiile de bună execuţie restituite terţilor.
 • 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” - cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.