Utile

Absențele nemotivate se înregistrează în Revisal?

Share | 11 Apr 2017 | 3549 | Legislatie economica

Articol preluat de pe contabun.ro

Potrivit art. 51 alin.(2) din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contractul individual de muncă, precum și prin regulamentul intern. Astfel, legiuitorul oferă posibilitatea angajatorului de a stabili prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și prin regulamentul intern, condițiile în care contractul individual de muncă poate fi suspendat în cazul în care salariații absentează nemotivat.

Chiar dacă legiuitorul nu invocă direct obligația suspendării contractului de muncă în cazul absențelor nemotivate ale salariatului, apreciem că efectele contractului se suspendă. Salariatul absentează, nu prestează munca și nu primește salariu.

Teoretic, în cazul absențelor nemotivate, contractul individual de muncă se suspendă, iar suspendarea se înregistrează în Revisal în baza unei decizii de suspendare.

Totuți, prevederea din Codul muncii ne ofertă și o portiță. Putem stabili, prin regulamentul intern, de exemplu, ca absențele nemotivate nu se trec în Revisal. În această situație nu se va întocmi decizie de suspendare, iar absențele se vor regăsi în pontaj, în statul de salarii și în declarația 112, nu și în Revisal.

Absențele nemotivate care nu se trec în Revisal se vor regăsi și în cuprinsul adeverinței de vechime în munca a salariatului unde, la sfarșitul adeverinței, se va completa numărul de zile sau de ore de absențe nemotivate avute de salariat în perioada lucrată.

Nu trebuie să uităm că absențele nomotivate constituie abatere disciplinară, angajatorul putând dispune efectuarea cercetarii disciplinare.


Autor: ELENA SAVCIUC