Utile

Cum stabilim valoarea şi cum înregistrăm în contabilitate rezervele legale obligatorii

Share Share Facebook social_media_title | 24 Ian 2017 | 10606 | Monografii contabile

În cazul unei societăţi comerciale, rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare.

În cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil.

Condiții pentru constituirea rezervei legale (se ia suma minimă dintre cele două condiții):

  • 20% din capitalul social vărsat;
  • 5% din profitul impozabil.

Note contabile înregistrare rezervă legală în contabilitate.
Anul N:         129 = 1061
Impozitul pe profit = (Venituri – Cheltuieli + Cheltuieli nedeductibile – Rezerva legală) * 16%
Anul N+1:         121 = % 129, 1171

Monografie contabilă

Date:
– capital social = 2.000 lei
– rezerva legală constituită = 150 lei
– venituri = 100.000 lei
– cheltuieli = 80.000 lei
– cheltuieli nedeductibile = 5.000 lei

Rezolvare:
Condiții de îndeplinit:
– 20% * 2.000 lei = 400 lei
– 5% * (Venituri – Cheltuieli + Cheltuieli nedeductibile) = 5% (100.000 + 80.000 + 5.000) = 1.250 lei
Din cele două condiții => minim 400 lei – 150 lei (rezerva creată anterior) = 250 lei – Rezerva care se poate crea anul acesta.

Note contabile:
31.12.N
129=1061     250 lei
Impozit pe profit = (100.000 – 80.000 + 5.000 – 250) * 16% = 3960 lei
691=4411     3960 lei
Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli:
121= %     83.960
conturi cheltuiala 80.000
691     3.960
=> Rezultat cont creditor 121 = 16.040 lei

01.01. N+1
121 = % 16.040
129       250
1171     15.790


Autor: Meze Bianca Dolores

Atelier Contabilitate