Utile

Contul 550 Disponibil cu destinatie speciala

Contul 550 "Disponibil cu destinaţie specială"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, reprezentând veniturile cu destinaţie specială încasate, potrivit legii, de către persoana juridică fără scop patrimonial, precum şi a mişcării acestora.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont.

Contabilitatea analitică se ţine pe conturile deschise la bănci, pe feluri de venituri cu destinaţie specială.

Contul 550 "Disponibil cu destinaţie specială" este un cont de activ.

Contul 550 "Disponibil cu destinaţie specială" se debitează prin creditul conturilor:

 • 461 "Debitori diverşi" - cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil cu destinaţie specială.
 • 462 "Creditori diverşi" - cu sumele încasate în contul de disponibil cu destinaţie specială, necuvenite.
 • 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" - cu sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.
 • 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" - cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.
 • 581 "Viramente interne" - cu sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.
 • 791 "Venituri cu destinaţie specială"
  • cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri cu destinaţie specială;
  • cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută privind activităţile cu destinaţie specială, în cursul exerciţiului financiar;
  • la închiderea exerciţiului financiar, cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută.

Contul 550 "Disponibil cu destinaţie specială" se creditează prin debitul conturilor:

 • 401 "Furnizori" - cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil cu destinaţie specială.
 • 404 "Furnizori de imobilizări" - cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din contul de disponibil cu destinaţie specială.
 • 409 "Furnizori - debitori" - cu valoarea avansurilor acordate din contul de disponibil pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii.
 • 421 "Personal – salarii datorate" - cu sumele nete achitate personalului reprezentând salarii şi alte drepturi salariale.
 • 423 "Personal – ajutoare materiale datorate" - cu sumele achitate personalului reprezentând ajutoare materiale.
 • 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" - cu sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri.
 • 431 "Asigurări sociale" - cu sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate.
 • 437 "Ajutor de şomaj" - cu sumele virate la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
 • 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" - cu sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare.
 • 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" - cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz, reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
 • 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" - cu sumele virate către organismele publice reprezentând taxe şi vărsăminte asimilate.
 • 462 "Creditori diverşi" - cu sumele achitate creditorilor din contul de disponibil.
 • 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" - cu sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat.
 • 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"
  • cu sumele în curs de lămurire şi plăţile pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare;
  • cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite.
 • 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" - cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.
 • 532 "Alte valori" - cu sumele plătite prin bancă pentru procurarea de alte valori.
 • 581 "Viramente interne" - cu sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie.
 • 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile" - cu sumele achitate reprezentând chirii.
 • 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" - cu valoarea primelor de asigurare achitate conform contractelor de asigurare.
 • 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate" - cu sumele achitate care privesc acţiunile de protocol, reclamă şi publicitate.
 • 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal" - cu sumele achitate ce privesc transportul de bunuri şi transportul colectiv de personal.
 • 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări" - cu sumele achitate reprezentând cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări (inclusiv transportul).
 • 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" - cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii achitate.
 • 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" - cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite.
 • 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" - cu sumele achitate pentru alte servicii prestate de terţi.
 • 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" - cu diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută, efectuate în cursul anului, sau disponibilităţilor aflate în conturi la bancă în valută, la închiderea exerciţiului financiar.