Utile

Contul 791 Venituri cu destinatie speciala

Contul 791 "Venituri cu destinaţie specială"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor cu destinaţie specială, încasate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

La sfârşitul lunii, contul nu prezintă sold.

Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de venituri.

Contul 791 "Venituri cu destinaţie specială" este un cont de pasiv.

Contul 791 "Venituri cu destinaţie specială " se creditează prin debitul conturilor:

 • 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" - cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări corporale privind activităţile cu destinaţie specială, la închiderea exerciţiului financiar.
 • 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" - cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări necorporale privind activităţile cu destinaţie specială, la închiderea exerciţiului financiar.
 • 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"
  • cu diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din lichidarea datoriilor în valută;
  • cu diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar.
 • 437 "Ajutor de şomaj" - cu sumele anulate reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, aferente exerciţiului financiar curent.
 • 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" - cu sumele anulate reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiului financiar curent.
 • 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" - cu sumele anulate reprezentând fonduri speciale-taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiului financiar curent.
 • 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"
  • cu sumele cuvenite entităţii, datorate de buget, altele decât impozite şi taxe;
  • cu sumele anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exerciţiului financiar curent.
 • 531 "Casa" - cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri cu destinaţie specială.
 • 550 "Disponibil cu destinaţie specială"
  • cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri cu destinaţie specială;
  • cu diferenţele de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută privind activităţile cu destinaţie specială, în cursul exerciţiului financiar;
  • la închiderea exerciţiului financiar, cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută.

Contul 791 "Venituri cu destinaţie specială" se debitează prin creditul contului:

 • 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial" - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului de venituri cu destinaţie specială.