Utile

Înregistrările contabile privind split TVA (proiect legislativ ): conturile 5126 și 5127

Share Share Facebook social_media_title | 24 Oct 2017 | 4504 | Legislatie economica

Articol de BOGDAN PETRACHE - contabun.ro

Pe site-ul Ministerului de Finanțe a fost publicat în 23.10.2017 un nou proiect legislativ care vine să răspundă cerințelor de înregistrare a modificărilor legislative date de OUG 23/2017 privind split TVA.

Conform art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA.

Având în vedere regimul special privind funcțiunea acestui cont impus de prevederile OG nr. 23/2017, în ceea ce privește debitarea și creditarea strictă a acestuia separat de funcțiunea conturilor curente de disponibilități în lei și în valuta aflate la banci, prevăzute de reglementările contabile aplicabile, se propune introducerea în planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile operatorilor economici, respectiv persoanelor juridice fără scop patrimonial, a două noi conturi prin care să se evidențieze strict operațiunile privind încasarea și plata TVA în lei și în valută.

Prin intermediul acestor conturi se va ține evidența disponibilităților în lei și în valută aflate în conturi la banci reprezentând TVA încasată de la clienți, respectiv TVA achitată către furnizori și bugetul de stat, acestea permițând dezvoltarea de analitice, corespunzător instituțiilor de credit și unităților Trezoreriei Statului unde se află deschise conturile respective.

Operațiunile înregistrate în aceste conturi privesc strict operațiunile privind TVA prevăzute de OG nr. 23/2017, cu referire la:

  • operațiuni de încasare a TVA aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor încasate, a TVA aferente diferenței între încasările și plățile în numerar, precum și a TVA aferente plăților cu carduri de debit/credit sau cu substitute de numerar pentru care există obligația transferului din contul curent propriu în contul de TVA;
  • operațiuni de plată a TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferentă achizițiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor, TVA achitată la bugetul de stat, precum și transferul de sume din conturile de TVA în alt cont de TVA.

Prevederi

Art. 1. – În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se introduc conturile 5126 „Conturi la banci in lei – TVA defalcat (A)” și 5127 „Conturi la banci în valută – TVA defalcat (A)”.

Art. 2. – În Planul de conturi cuprins la punctul 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu completările ulterioare, se introduc conturile 5126 „Conturi la banci in lei – TVA defalcat (A)” și 5127 „Conturi la banci în valută – TVA defalcat (A)”.

Art. 3. – În Planul de conturi general cuprins la punctul 228 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 si 848 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduc conturile 5126 „Conturi la banci in lei – TVA defalcat” și 5127 „Conturi la banci în valută – TVA defalcat”.

Art. 4. – Conturile prevazute la art. 1 – 3 se utilizează pentru înregistrarea operațiunilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017.


Autor: BOGDAN PETRACHE

BOGDAN PETRACHE