Utile

ITM: în 13.04.2018 intră în vigoare noi modificări aduse Codului Muncii

Share Share Facebook social_media_title | 16 Apr 2018 | 2538 | Legislatie economica

Articol de BOGDAN PETRACHE - contabun.ro

În data de 10.04.2018 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 315, Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii.

Noul act normativ, care intră în vigoare în data de 13 aprilie 2018, aduce precizări în ceea ce privește definirea și sancționarea muncii nedeclarate, încheierea contractului individual de muncă, definirea locului de muncă precum și modalitatea de păstrare a copiei contractului individual de muncă, evidentă orelor de muncă, acordarea zilelor libere cultelor religioase.

Astfel, locul de muncă este definit ca și locul în care salariatul își desfășoară activitatea, situat în perimetrul asigurat de angajator, persoana fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru care aparțin acestuia.

Referitor la copia contractului individual de muncă, aceasta se pastrează la locul de muncă astfel definit, pe suport hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește obligația angajatorului de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, potrivit art. 119, noua lege aduce clarificări pentru salariații mobili și salariații care desfășoară munca la domiciliu, în sensul că, angajatorul ține această evidență în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

În cazul salariaților aparținând altor culte religioase legale decât cele creștine, angajatorii sunt obligați să acorde zilele libere speciale ale acestora în orice alte zile în afară de sărbătorile legale sau zilele de concediu de odihnă.

Se modifică și regimul sancționar al muncii nedeclarate, în sensul limitării cuantumului amenzii pentru munca nedeclarată la 200.000 lei.

Totodată, legiuitorul încadrează ca și infracțiune, fapta angajatorului sancționat pentru munca nedeclarată de a relua activitatea fără a-și respecta obligațiile legale referitoare la: achitarea amenzii contravenționale și remedierea deficientelor care au condus la sistarea activității prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidența a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și prezentarea documentelor care dovedesc plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pentru perioada în care a prestat activitate nedeclarată.

În acest sens, potrivit art. 260, alin. (6) din Codul muncii angajatorii care nu vor respecta prevederile menționate anterior sunt pasibili de pedeapsa cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
Autor: BOGDAN PETRACHE

BOGDAN PETRACHE