Utile

Incasare avans – cand colectam TVA?

Share | 13 Mar 2017 | 4653 | T.V.A.

Pentru a cunoaște răspunsul la această întrebare, trebuie să consultăm Codul Fiscal.

Exigibilitatea TVA se referă la data de la care autoritatea fiscală are dreptul să solicite plata TVA. Exigibilitatea TVA intervine la data la care are loc faptul generator, dar și aici avem o serie de excepții.

Prin excepție (vezi Art. 282 CF), exigibilitatea TVA intervine:

  • la data facturii, dacă data facturii este anterioară faptului generator;
  • la data la care se încasează avansul;
  • la data extragerii numerărului realizate prin mașini automate de vânzare, jocuri sau alte mașini similare;

Conform art. 319, alin. 20 CF, factura trebuie să conțină în mod obligatoriu (printre altele):

  • data emiterii facturii;
  • data la care au fost livrate bunurile sau prestate serviciile;
  • data încasării unui avans, în măsura în care acesta data este anterioară datei emiteri facturii;

Tot odata, art. 319, art. 16 CF spune că o persoană impozabilă are obligația de a emite o factură cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator, în cazul în care factura nu a fost deja emisă.

De asemenea, persoana impozabilă trebuie să emită o factură pentru suma avansurilor incasate în legatură cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă.

Așadar, atenție la momentul colectării TVA. Data până când ar trebui emisă o factură nu anulează exigibilitatea TVA (adică dată ân care TVA trebuie colectată) care rămâne data încasării avansului.

Sfat! Cel mai bine ar fi să emiteți factura pentru avansurile încasate în luna respectivă.


Autor: Meze Bianca Dolores