Utile

Contul 419 "Clienți – creditori"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența clienților – creditori, reprezentând avansurile încasate de la clienți.

Contul 419 „Clienți – creditori” este un cont de pasiv.

În creditul contului 419 „Clienți – creditori” se înregistrează:

  • sumele facturate clienților reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii (411);
  • valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienților (411);
  • diferențele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută primite de la clienți, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);
  • diferențele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668).

În debitul contului 419 „Clienți – creditori” se înregistrează:

  • decontarea avansurilor încasate de la clienți (411);
  • valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienți (411);
  • valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienți (708);
  • diferențele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precum și cele aferente datoriilor în valută către clienți, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765);
  • diferențele favorabile, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării sau la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768).

Soldul contului reprezintă sumele datorate clienților – creditori.