Utile

Cont unic Trezorerie: Ce impozite și contribuții se plătesc în contul unic, începând cu 01.07.2018

Share | 5 Iul 2018 | 2657 | Legislatie economica

Articol preluat din Monitorul Oficial.

Începând cu luna iulie 2018, nu vor mai exista două conturi la Trezorerie, ci unul unic, în care contribuabilii vor putea efectua plata obligațiilor fiscale administrate de organul fiscal central. Asadar, contribuabilii, vor face, începând cu luna aceasta, plata în același cont a contribuțiilor sociale, precum și a impozitului pe profit/ venit/ dividende, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități.

Această măsură a fost gândită pentru a veni în sprijinul contribuabililor de bună-credință, care vor evita, astfel, riscul depunerii de cereri pentru corectarea erorilor din documentele de plată sau de calculare a obligațiilor fiscale accesorii în cazul nevalabilității plății, se arată pe site-ul Guvernului Romaniei.

Termenul de aplicare s-a amânat pentru luna iulie 2018 din cauza modificărilor legislative adoptate la finalul anului 2017 în domeniul fiscal, care implică din partea contribuabililor conformarea la noile cerințe de raportare și îndeplinire a obligațiilor declarative și de plată.

Până acum, în unul dintre cele două conturi de la Trezorerie se achita impozitul pe profit/ venit/ dividende, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor ori impozitul specific unor activitati, iar în celălalt se plăteau contribuțiile la pensie, sănătate și șomaj.

În M.Of., nr.544, din 29 iunie 2018 se precizează: “Obligațiile fiscale prevăzute în anexa nr. 2 la acest ordin care nu se mai regăsesc în nomenclatorul aprobat prin OANAF 1612/2018 se plătesc în contul unic și se distribuie potrivit prevederilor legale în vigoare”.

În temeiul dispoziţiilor art. 163 alin. (2), art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 771.635 din 28.06.2018, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Obligaţiile fiscale prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu completările ulterioare, care nu se mai regăsesc în nomenclatorul prevăzut la art. 1, se plătesc în contul unic şi se distribuie potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2018.

              (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2016, cu completările ulterioare.