Utile

Sinteza modificărilor legislative în domeniul salarizării prevăzute pentru anul 2018

Share | 1 Noi 2017 | 2103 | Legislatie economica

În ședința Guvernului României din 26 octombrie 2017 a fost dezbătută Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Astfel, potrivit ordonanței, impozitul pe venit se reduce de la 16% la 10% pentru următoarele categorii de persoane/venituri: salariați, pensionari, persoane fizice autorizate, drepturi de autor și cabinete individuale (ex. avocați, medici, notari), chirii, dobânzi, arendă, premii, activități agricole, investiții și venituri din alte surse.

Noutăți importante privesc reducerea contribuțiilor sociale și trecerea acestora de la angajatori la angajați.

Nivelul total al contribuțiilor scade cu 2 puncte procentuale, astfel totalul contribuțiilor plătite la un salariu brut, va fi de 37,25%.

Din salariul brut, 35% vor fi contribuții reținute de angajator în numele salariatului iar contribuțiile rămase în sarcina angajatorului vor scadea la 2,25% (acestea vor acoperi riscurile de somaj, accidente de muncă, concediu medical, creanțe salariale).

Toate acestea de mai sus vor fi cuprinse într-o singură contribuție, care se va numi contribuție asiguratorie pentru munca în cota de 2.25% și va fi singura contribuție rămasă în sarcina angajatorului.

Deci, ca să recapitulăm, vor exista doar 3 contribuții pentru condiții normale de muncă:

  1. Contribuția asiguratoare pentru munca – suportată de angajator.
  2. Contribuția pentru pensie (CAS) – plătită pentru salariat,
  3. Contribuția pentru sănătate (CASS) – plătită pentru salariat,

Contribuțiile pentru condițiile la pensie pentru condiții deosebite sau speciale de muncă:

  • CAS pentru condiții deosebite de munca vor fi 29%,
  • CAS pentru condiții speciale de munca vor fi de 33%

Important! Persoanele care desfășoară activități independente ca medicii, avocații, notarii, jurnaliștii, scriitorii, artiștii etc, nu vor mai plăti contribuții sociale raportate la sumele obținute din aceste activități ci la nivelul salariului minim pe economie.

Sunt prevăzute și următoarele modificări de interes:

  • Deducerea personală de bază crește de la 300 lei la 510 lei. Pentru fiecare persoană aflată în întreținere, deducerea crește de la 100 lei la 160 lei;
  • Creșterea plafonului pentru plata impozitului microntreprinderilor de la 500.000 de euro la 1 milion euro, și includerea în acest sistem de impozitare a tuturor contribuabililor care desfășoară activități exceptate în prezent;
  • Se va extinderea confiscarea și asupra mijlocului de transport pentru cei ce fac evaziune comercializând produse accizabile nemarcate – alcool și produse din tutun;
  • Sancționarea unui agent economic cu refuzul dreptului de deducere a TVA va fi posibilă doar dacă există probe ca acesta avea informații certe despre activitatea firmelor evazioniste cu care a intrat în relații comerciale.

Autor: Catia Simionescu