Utile

Înregistararea operațiunilor specifice leasingului

Share Share Facebook social_media_title | 6 Feb 2017 | 12216 | Legislatie economica

La contabilizarea operațiunilor trebuie avute în vedere atât documentele și clauzele contractuale care stau la baza lor, cât și reglementările contabile în vigoare.

 1. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice leasingului financiar:

 2. Exemplu: O entitate încheie un contract de leasing pentru achiziția unei instalații necesară desfășurării activității, în valoare de 360.000 lei. Principalele clauze contractuale sunt:

  • se plătesc tranșe egale de 37.000 lei( care includ rata principală și dobânda);
  • rata dobânzii este de 14%/an( dobânda totală aferentă contractului este de 87.712 lei);
  • valoarea reziduală este de 3.712 lei. În contextul acestui exemplu, prin valoare reziduală se întelege valoarea activului rămasă după plata tuturor ratelor, respectiv valoarea la care se efectuează transferul dreptului de proprietate.
  • la sfârșitul perioadei de leasing, locatarul are dreptul se a achiziționa instalația prin achitarea valorii reziduale de 3.712 lei.

  Înregistrările contabile efectuate de locatar pe durata derulării contractului de leasing financiar, conform scadentarului de plăti, sunt următoarele:

  1. Înregistrarea activului la valoarea capitalului de rambursat:
  2. 213 = 167 360.000 lei

   • Concomitent, se evidentiază dobanda aferentă contractului de leasing în contul extrabilantier 8051 (Debit cont 8051 ”Dobânzi de plătit” = 87.712 lei).

  3. Înregistrarea primei facturi pentru rata scadentă de 37.000 lei, din care dobanda aferentă acestei rate este de 12.600 lei:
  4. % = 404 37.000 lei

   167 24.400 lei

   666 12.600 lei

   • concomitent, extracontabil, se înregistrează diminuarea dobânzii cu suma de 12.600 lei (Credit cont 8051 “Dobânzi de plătit” = 12.600 lei)
   • achitarea facturii: 404 = 5121 37.000 lei

  5. Înregistrarea celei de-a doua facturi pentru rata scadenta de 37.000 lei, din care dobânda aferentă acestei rate este de 11.746 lei
  6. % = 404 37.000 lei

   167 25.254 lei

   666 11.746 lei

   • concomitent, extracontabil, se înregistrează diminuarea dobânzii cu suma de 11.746 lei (Credit cont 8051 “Dobânzi de plătit” = 11.746 lei)
   • achitarea facturii:
   • 404 = 5121 37.000 lei

    În mod similar se înregistrează toate operațiunile până la sfârșitul perioadei de leasing, conform scadentarului de plăți, anexa la contractul de leasing.

  7. La plata ultimei rate, locatarul achită valoarea reziduală și se obține dreptul de proprietate juridică asupra instalației respective
   • primirea facturii de la societatea de leasing pentru valoarea reziduală:
   • 167 = 404 3.712 lei

    • achitarea facturii către societatea de leasing:
    • 404 = 5121 3.712 lei

     În cazul leasingului financiar, locatarul este cel care înregistrează amortizarea activului.

     Presupunem că durata de utilizare economică a instalației achiziționate este de 5 ani(60 de luni). Amortizarea lunară este de 6.000 lei( 360.000 lei/60 de luni).

   • înregistrarea amortizării lunare:
   • 6811 = 2813 6.000 lei

 3. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice leasingului operațional:

 4. Contractul de leasing operațional este orice contract de leasing încheiat între locator și locatar, care nu îndeplinește condițiile contractului de leasing financiar.

  În cazul contractului de leasing operațional, amortizarea se calculează de locator, și nu de locatar.

  Exemplu: O entitate închiriază în regim de leasing o clădire necesară desfășurării activității, în următoarele condiții:

  • durata contractului - 3 ani;
  • plățile se efectuează trimestrial și sunt în suma de 10.000 lei fiecare.

  Înregistrările contabile efectuate de locatar pe durata derulării contractului de leasing operațional sunt următoarele:

  1. Extracontabil, evidențierea ratelor de leasing viitoare, în valoare totală de 120.000 lei (10.000 leix4 trim.x3 ani) se face în debitul contului 8036 ”redevente, locatii de gestiune, chirii și alte datorii asimilate.
  2. Primirea facturii reprezentând rata trimestrială:
  3. 612 = 401 10.000 lei, concomitent, extracontabil, se înregistrează diminuarea ratelor de leasing cu suma de 10.000 lei( credit cont 8036 = 10.000 lei).

  4. Plata facturii la societatea de leasing:
  5. 401 = 5121 10.000 lei.

   În mod similar se înregistrează toate operațiunile până la sfârșitul contractului de leasing.

  Încadrarea operațiunilor de leasing în leasing financiar și leasing operațional se realizează avându-se în vedere prevederile art. 7 alin.(1) punctele 7 si 8 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, și clauzele contractului de leasing.


Autor: DGFP Vrancea

DGFP Vrancea