Utile

Contul 405 Efecte de platit pentru imobilizari

Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată către furnizorii de imobilizări, stabilite pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor de plătit pentru imobilizările achiziţionate.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe categorii de efecte comerciale.

Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" este un cont de pasiv.

Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se creditează prin debitul conturilor:

  • 404 "Furnizori de imobilizări" - cu valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit pentru imobilizări
  • 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" - cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării soldului în valută la închiderea exerciţiului financiar.

Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se debitează prin creditul conturilor:

  • 512 "Conturi curente la bănci" - cu plăţile efectuate către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale, la scadenţa acestora.
  • 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” - cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.