Utile

Modificare cota tva din 20 in 19 incepand cu 01.01.2017

Share | 8 Dec 2016 | 1810 | Legislatie economica

Începând cu data de 01.01.2017, se modifică cota standard de TVA. Noua cotă de TVA va fi de 19 % în loc de 20%.

Noile măsuri impun realizarea unor modificări în programul Nexus ERP precum:modificarea cotei de TVA pentru produse, recalcularea prețurilor de vânzare și întocmirea proceselor verbale de modificare preț (în cazul mărfurilor cu amănuntul).

Acești pași sunt descriși în cele ce urmează.

  1. Definim cota de TVA de 19 % (dacă nu este deja creată)

  2. Intrăm în modulul Nomenclatoare -> Administrare-> Cote de TVA-> selectăm Butonul Adăugare(din stânga sus). Completăm în câmpul Valoare : 19 și salvăm cu butonul Salvez(din dreapta sus).

   După ce am salvat cota de tva, în aceeași fereastră selectăm casa de marcat în câmpul Periferic fiscal și codul aferent acestei cote de tva (dacă se folosesc dispozitive fiscale legate la NexusERP).

   !! Atenție !! Dacă utilizați interfețe de vânzări conectate la dispozitive fiscale (case de marcat și imprimante fiscale) trebuie să aveți în vedere adăugarea în memoria fiscală a dispozitivelor, nouă cota de TVA (va trebui să contactați furnizorul sau personalul de service a dispozitivelor fiscale).

  3. Modificarea cotei de tva care se aplică pe clase de bunuri

  4. Această operație se poate realiza fie automat (dacă toate produsele a căror cotă de tva dorim să o modificăm sunt cuprinse într-o clasă distinctă), fie manual.

   Realizarea automată

   În cazul în care produsele ce fac obiectul acestei modificări sunt incluse în clase distincte:În Modulul Nomenclatoare -> Administrare ->Bunuri și servicii- articole-> Selectăm funcția Asistent (din meniul de sus ) și opțiunea Modifică cotă TVA -> Selectăm clasa-/clasele care conțin produsele vizate.

   În fereastra care se deschide : selectăm clasa/clasele pentru care dorim să modificăm cota TVA.

   Bifăm cele două opțiuni de jos : Schimbăm cota TVA de intrare respectiv Schimbăm cota TVA de ieșire și completăm cele 4 câmpuri cu valoarea TVA actuală a clasei (20) și valoarea TVA cu care dorim să o înlocuim ( 19).

   Selectăm opțiunea Modific (sau tasta F12 ) și confirmăm modificarea realizată (Butonul OK).

   Realizarea manuală a modificării cotei TVA

   Schimbarea manuală a cotei de TVA pentru produse, presupune intrarea manuală pe fiecare produs și înlocuirea cotei de TVA astfel:

   Se intră în Meniul Nomeclatoare -> Administrare-> Bunuri și servicii- Articole -> selectăm din această fereastră unul din produse și completăm în câmpurile % TVA achiziție/intrare și % TVA vânzare/ieșire valoarea noii cote TVA. Validăm operația din butonul Salvez din meniul din dreapta sus.

  5. Modificarea prețurilor de vânzare pentru mărfuri cu amănuntul

  6. Deoarece produsele au fost introduse în stoc (din facturile de intrare) cu tva 20%, înregistrăm un proces verbal de modificare preț pentru acestea.

   În modulul Interne->Documente interne-> P.V. modificare preț M.A-> selectăm butonul Adaugă pentru întocmirea procesului verbal->Adaug Stoc L.C. (luna curentă).

   În fereastra nouă, nu completăm nimic în câmpul De la dată. În câmpul Până la data completăm data <31.12.2016.

   Câmpul Furnizor rămâne necompletat, astfel programul va efectua această operație pentru toți furnizorii. Selectăm în câmpul Cota de TVA valoarea 20 căci această este valoarea de tva pe care dorim să o modificăm.

   Bifăm în funcție de decizia luată de conducerea unității:

   • opțiunea 2: Aplică cota de TVA din nomenclator modificând prețul,
   • opțiunea 3: Aplică cota de TVA din nomenclator păstrând același preț de vânzare

   Ulterior trebuie dată și comanda Actualizează listele de preț (doar în cazul în care s-a optat pentru Opțiunea 2 care modifică prețul de vânzare).

  7. Rotunjire prețuri finale

  8. În cazul în care calculul rezultat în urma modificării prețurilor ar trebui rotunjit, în modulul Interne->Documente interne-> P.V. modificare preț M.A selectăm butonul Modific cu X% (în bara de sus a paginii,în mijloc).

   Nu se completează nimic în rubrica Procent (această se completează doar dacă dorim mărirea prețului cu un anumit procent- nu este cazul acum ).

   Mai jos, completăm doar în câmpurile din stanga și dreapta , în funcție de ce rotunjire dorim .(În cazul nostru: 0.01 în partea stângă, respectiv 0.05 în partea dreaptă).

   În final Apăsăm butonul Calculez pentru actualizarea prețurilor acestor produse și salvăm aceste modificări cu butonul Salvez din partea stângă sus.

   Aceștia sunt toți pașii necesari configurării noilor prețuri pentru vânzarea produselor având cota de TVA de 19% conform legii.

  9. Actualizarea cotei de TVA în nomenclatorul de societăți

  10. La listarea facturii de client (Ieșiri-Facturi clienți) pentru a apărea cota de TVA 19% pe factură, aceasta trebuie introdusă în Nomenclatoare-Administrare-Societați - în câmpul Cota TVA.

   Dacă se mai lucrează în sesiuni anterioare 01.01.2017 și doriți listarea unei facturi cu TVA 20% va trebui să modificați înainte de listare valoarea cotei în 20.

   Succes!


  Autor: Catia Simionescu