Utile

Contul 296 Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

Contul 296 “Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare, potrivit dispoziţiilor legale.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor financiare.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări financiare supuse pierderii de valoare. Astfel, avem analiticele:

  • 2961 - Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate
  • 2962 - Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entități asociate și entități controlate în comun
  • 2963 - Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate
  • 2964 - Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entitățile afiliate
  • 2965 - Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor fațaă de entitățile asociate și entitătile controlate în comun
  • 2966 - Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung
  • 2968 - Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate

Contul 296 “Ajustări pentru pierderea de valoarea imobilizărilor financiare” este un cont de pasiv

Contul 296 “Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare” se creditează prin debitul contului:

  • 686 “Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare” - cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.

Contul 296 “Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare” se debitează prin creditul contului:

  • 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.