Utile

Raportare semestriala 2017 - funcție de anumite criterii, o companie poate să fie considerată microentitate, entitate mică, entitate mijlocie sau entitate mare

Share Share Facebook social_media_title | 14 Iul 2017 | 2853 | Salarii

Microentitățile sunt considerate societățile care la data încheierii anului financiar precedent nu depășesc limitele a cel puțin două dintre criteriile următoare:

  • totalul activelor: 1,5 milioane de lei (echivalentul a 338.310 euro);
  • cifra de afaceri netă: 3 milioane de lei (echivalentul a 676.620 de euro);
  • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: zece.

Referitor la entitățile mici, Ordinul MFP nr. 1.802/2014 stabilește că acestea sunt entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele criterii:

  • totalul activelor: 17,5 milioane de lei (echivalentul a 3.946.953 de euro);
  • cifra de afaceri netă: 35 de milioane de lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
  • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

În fine, entitățile mijlocii și mari sunt cele care la data bilanțului depășesc limitele a minimum două dintre criteriile următoare:

  • totalul activelor: 17,5 milioane de lei (echivalentul a 3.946.953 de euro);
  • cifra de afaceri netă: 35 de milioane de lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
  • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

În esență, trebuie reținut că regulile ce trebuie respectate de o firmă la întocmirea situațiilor financiare anuale depind de încadrarea într-una dintre categoriile amintite. De exemplu, microentitățile sunt scutite de prezentarea anumitor informații nefinanciare, precum și de elaborarea notelor explicative la situațiile financiare anuale.


Autor: Catia Simionescu

Nexus Media srl