Utile

Contul 212 Construcţii

Contul 212 “Construcţii”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea construcţiilor existente.

Contul 212 “Construcţii” este un cont de activ.

Contul 212 “Construcţii” se debitează prin creditul conturilor:

 • 101 “Capital” - cu valoarea construcţiilor aportate.
 • 105 “Rezerve din reevaluare” - cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.
 • 131 “Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”
 • 132 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”
 • 133 “Donaţii pentru investiţii”
 • 134 “Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”
 • 138 “Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii”
  • cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;
  • cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.
 • 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" - cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
 • 231 “Imobilizări corporale în curs de execuţie” - cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie de natura construcţiilor, recepţionate.
 • 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.
 • 404 “Furnizori de imobilizări” - cu valoarea construcţiilor achiziţionate.
 • 451 “Decontări între entităţile afiliate” - cu valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate.
 • 453 “Decontări privind interesele de participare” - cu valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.
 • 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” - cu valoarea la cost de producţie a construcţiilor realizate pe cont propriu.

Contul 212 “Construcţii” se creditează prin debitul conturilor:

 • 105 “Rezerve din reevaluare” - cu descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.
 • 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"
 • 263 "Interese de participare"
 • 265 "Alte titluri imobilizate" - cu valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.
 • 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" - cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.
 • 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.
 • 671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare" - cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.