Utile

Concediul paternal se înregistreaza în Revisal?

Share Share Facebook social_media_title | 18 Mai 2017 | 6307 | Monografii contabile

Articol de ELENA SAVCIUC - contabun.ro

Concediul paternal este reglemenat de Legea nr.210/1999 prind concediul paternal și de Normele metodologice de aplicare a Legii nr.210/1999, aprobate de HG nr.244/2000, care prevăd ca tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucrătoare.

Concediul paternal se acordă în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea noului-născut, indiferent dacă copilul este nascut din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat de titularul dreptului.

În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, acesta are dreptul la un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucrătoare cu încă 10 zile lucrătoare. Dreptul la majorarea duratei concediului paternal se acordă numai o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului.

Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. Cursul de puericultură va fi ținut de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcină a mamei sau după nașterea copilului, iar în urma verificării noțiunilor dobândite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură. În cazul în care tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obținerea atestatului în condițiile prevăzute mai sus. Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însușirea noțiunilor elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic și cuprinde, împreună cu această constatare, datele personale din cartea de identitate a tatălui, locul sau de muncă, data eliberării, semnatura și parafa medicului de familie.

Concediul paternal se acorda la cerere, in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, justificat cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a copilului.

Angajatorul are obligația de a dispune luarea măsurilor necesare în vederea acordării concediului paternal.

Concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare și de finanțare a unitatii în care el își desfășoară activitatea.

Indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii al unitatii și este egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective. Indemnizația se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile și adaosurile la salariul de bază și se include în veniturile impozabile ale salariatului.

Potrivit prevederilor art.51 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, concediul paternal constituie o situație de suspendare a contractului de muncă.

Iar potrivit prevederilor art.3 alin.(2) lit.m) din HG 500/2011 privind registrul general de evidența a salariaților, cu modificările și completările ulterioare, perioada, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale se înregistrează în registru.

Prin urmare, angajtorul are obligația de a aproba concediul paternal solicitat în scris de salariat și de a plăti salariatului, din fondul de salarii, o indemnizație egală cu salariul corespunzator zilelor lucrătoare respective. Pe durata concediului paternal contractul individual de muncă se suspenedă iar suspendarea se înregistrează în Revisal.


Autor: ELENA SAVCIUC

ELENA SAVCIUC