Utile

Contul 213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

Contul 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă şi plantaţiilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, existente.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de aporturi. Astfel, avem analiticele:

 • 2131 - Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
 • 2132 - Aparate și instalații de masurare, control și reglare
 • 2133 - Mijloace de transport

Contul 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii” este un cont de activ.

Contul 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii” se debitează prin creditul conturilor:

 • 101 “Capital” - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor aportate.
 • 105 “Rezerve din reevaluare” - cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.
 • 131 “Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”
 • 132 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”
 • 133 “Donaţii pentru investiţii”
 • 134 “Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”
 • 138 “Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii”
  • cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;
  • cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.
 • 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" - cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
 • 231 “Imobilizări corporale în curs de execuţie” - cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii.
 • 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" - - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.
 • 404 “Furnizori de imobilizări” - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate.
 • 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" - cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.
 • 451 “Decontări între entităţile afiliate” - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate.
 • 453 “Decontări privind interesele de participare” - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare .
 • 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” - cu valaorea la cost de producţie a instalaţiilor tehnice, mijoacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor realizate pe cont propriu.

Contul 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se creditează prin debitul conturilor:

 • 105 “Rezerve din reevaluare” - cu descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.
 • 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"
 • 263 "Interese de participare"
 • 265 "Alte titluri imobilizate" - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.
 • 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" - cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.
 • 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.
 • 671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare" - cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.