Utile

Diurna în cuantum netaxabil se majorează de la 01.01.2019

Share | 24 Sep 2018 | 15780 | Legislatie economica

Conform H.G. nr. 714/2018- privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, publicată în Monitorul Oficial nr. 797 din data de 13.09.2018, au fost stabilite noi valori pentru indemnizație de deplasare, indemnizație de detașare, alocație de cazare etc.

Principalele modificări constau în creșterea indemnizației de delegare de la 17 la 20 de lei, indiferent de funcția pe care o îndeplinește sau de autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea respectivul angajat, iar alocația de cazare crește la 230 lei/zi (în limita căreia trebuie să își acopere cheltuielile de cazare).

Cea mai recentă majorare a cuantumului indemnizațiilor de delegare și detașare a fost operată acum mai bine de trei ani. Începând cu luna ianuarie a anului 2019, cuantumul netaxabil al diurnei se va majora de la 42,5 lei pe zi, cât este acum, la 50 lei pe zi, în cazul angajatorilor din domeniul privat. Mai exact, potrivit Codului fiscal, cuantumul netaxabil al diurnei este, pentru delegările și detașările în țară, de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru bugetari, conform calculului:

20 lei/zi x 2,5 = 50 lei/zi.

Dacă un angajator va acorda diurne ce depășesc nivelul stabilit prin lege, este obligat să plătească atât impozit pe venit (10%), contribuții pentru pensii (25%), sănătate (10%) și muncă (2,5%.)