Utile

Contul 461 Debitori diversi

Contul 461 "Debitori diverşi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu terţe persoane privind creanţele pe bază de titluri executorii, precum şi a celor care provin din alte operaţii.

Soldul debitor al contului reprezintă sumele datorate entităţii de către debitori.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare debitor.

Contul 461 "Debitori diverşi" este un cont de activ.

Contul 461 "Debitori diverşi" se debitează prin creditul conturilor:

 • 116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial" - cu sumele datorate de membrii persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.
 • 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" - cu rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi.
 • 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" - cu suma împrumuturilor de primit din emisiunea de obligaţiuni.
 • 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" - cu sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate.
 • 472 "Venituri înregistrate în avans" - cu veniturile înregistrate în avans aferente perioadelor exerciţiilor financiare următoare reprezentând sumele facturate din chirii, abonamente, asigurări etc.
 • 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" - cu preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate, cedate.
 • 506 "Obligaţiuni" - cu preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute.
 • 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" - cu preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt.
 • 734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial" - cu dividendele de încasat aferente titlurilor de participare şi plasament.
 • 738 „Venituri excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică” - cu valoarea imobilizărilor cedate.

Contul 461 "Debitori diverşi" se creditează prin debitul conturilor:

 • 115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari" - cu valoarea debitelor membrilor asociaţiilor de proprietari, scăzute din evidenţă prin compensarea cu fondul de rulment al acestora, în situaţia restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale.
 • 512 "Conturi curente la bănci” - cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.
 • 531 "Casa" - cu sumele încasate în numerar de la debitori.
 • 550 "Disponibil cu destinaţie specială" - cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil cu destinaţie specială.
 • 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" - cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scăderii din evidenţă a debitorilor.
 • 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - cu diferenţe din lichidarea creanţelor.
 • 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" - cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării creanţelor în valută.
 • 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" - cu valoarea sconturilor acordate debitorilor.