Utile

Contul 211 Terenuri şi amenajări de terenuri

Contul 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.), distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea terenurilor şi costul amenajărilor de terenuri existente.

Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajări de terenuri. Astfel, avem analiticele:

 • 2111 - Terenuri
 • 2112 - Amenajari de terenuri

Contul 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri” este un cont de activ.

Contul 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri” se debitează prin creditul conturilor:

 • 101 “Capital” - cu valoarea imobilizărilor corporale reprezentând terenuri şi amenajări de terenuri aportate.
 • 105 “Rezerve din reevaluare” - cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.
 • 131 “Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”
 • 132 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”
 • 133 “Donaţii pentru investiţii”
 • 134 “Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”
 • 138 “Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii”
  • cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;
  • cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.
 • 231 “Imobilizări corporale în curs de execuţie” - cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca amenajări de terenuri.
 • 404 “Furnizori de imobilizări” - cu valoarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri achiziţionate.
 • 451 “Decontări între entităţile afiliate” -cu valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi afilite.
 • 453 “Decontări privind interesele de participare” - cu valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.
 • 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” - cu valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu.

Contul 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri” se creditează prin debitul conturilor:

 • 105 “Rezerve din reevaluare” - cu descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.
 • 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"
 • 263 "Interese de participare"
 • 265 "Alte titluri imobilizate" - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora..
 • 281 “Amortizarea privind imobilizările corporale” - cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.
 • 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.
 • 671 “Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare” - cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.