Utile

Declarația unică (Formular 212) se depune până pe 15 iulie 2018

Share Share Facebook social_media_title | 12 Iun 2018 | 2369 | Legislatie economica

Articol de DGRFP CRAIOVA - www.anaf.ro

Cei care obțin venituri din activități independente, printre care se numără și persoanele fizice autorizate (PFA), venituri din investiții sau venituri din chirii au de depus anual o singură declarație, conform mecanismului simplificat de declarare și plată a taxelor pentru aceste venituri, introdus recent în Codul fiscal, prin OUG nr. 18/2018.

Este vorba de un sistem fiscal de autoimpunere, în centrul căruia se află o singură declarație fiscală pentru declararea veniturilor realizate în anul precedent și plata dărilor aferente acestora, precum și pentru estimarea veniturilor pentru anul în curs și a dărilor aferente.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice se depune până la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligația:

  •  Declarării veniturilor realizate din România sau/și străinătate în anul 2017,
  •  Declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania în anul 2018,
  •  Declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale (CAS și/sau CASS) și, după caz,  a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Pentru a stimula contribuabilii să plătească mai repede la Fisc dările la stat (impozite și contribuții), s-a prevăzut acordarea unor reduceri la plățile respective, astfel:

  • 10% din impozitul pe venit anual estimat datorat și contribuțiile CAS și CASS aferente dacă declarația unică se depune online, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la 15 iulie 2018 și plata este efectuată integral cu anticipație până la 15 decembrie 2018;
  • 5% din impozitul pe venit anual și contibuțiile la CAS și CASS plătite integral, dacă declarația unică se depune online, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la 15 iulie 2018 și plata este efectuată integral până la 15 martie 2019;
  •  5%, dacă declarația unică se depune în format tipărit până la 15 iulie 2018 și plata este efectuată integral până la 15 decembrie 2018.

Reducerea de 5 sau 10% se va aplica și la impozitul pe venit și la contribuțiile sociale, conform Codului fiscal.
Declarația se poate depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel: 

  •  în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire; 
  •  prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” 
  •  pe site-ul www.e-guvernare.ro, cu semnatură electronică calificată.

Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal și cei care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice, depun declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Modelul și conținutul „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice” a fost publicat în Monitorul Oficial și va fi utilizat pentru declararea venitului realizat în anul 2017, precum și pentru declararea impozitului pe venit estimat și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoane fizice începând cu anul 2018.
Baza legală: OPANAF nr.888/2018 publicat în Monitorul Oficial nr.279/29.03.2018.


Autor: DGRFP Craiova

DGRFP Craiova