Utile

Operațiuni TVA SPLIT în NEXUS ERP - 4 Pași

Share | 4 Oct 2017 | 6253 | T.V.A.

Pasul 1 - Setare în Nomenclatoare – Administrare - Societati în pagina Vector Fiscal – luare în evidența TVA Split.

Vector Fiscal

Pasul 2 - Crearea conturilor analitice de banca pentru TVA Split și setarea lor în Nomenclatoare-Administrare-Banci

Analitic banca

Adaugare banca în Nomenclatoare Banci

Analitic banca

Pasul 3 - Operare plăților facturilor către furnizori

Se operează plata sumei întregi (baza+TVA) cu repartizarea pe facturi și selectarea contului IBAN al partenerului (cont curent).

Analitic banca

După Validarea documentului se accesează Asistentul din partea de sus: Asistent - Split TVA

Analitic banca

În fereastra apărută se selectează contul propriu de TVA din care se va face plata și contul partenerului de TVA în care se va vira suma TVA-ului.

Analitic banca

După apelarea butonului Salvez, suma întreagă completată inițial (baza+TVA) se va splita în două, astfel:

a) În contul bancar curent va rămâne suma aferenta bazei (se va modifica automat)

Analitic banca

b) În contul bancar de TVA se va genera automat un document de plată cu suma aferentă TVA-ului.

Analitic banca

Documentele generate în urma SPLIT TVA vor fi marcate ca “Document TVA split generat”.


Pasul 4 - Auto SPLIT TVA

Pentru facturile încasate cu cardul, numerar și alte substitute de numerar, trebuie făcută operațiunea de Auto Split TVA. Aceasta presupune calculul și virarea sumelor aferente TVA-ului încasat din contul propriu curent în contul propriu de TVA.

Această operațiune se face automat, la nivel de zi, utilizând asistentul din modulul Banca in lei – Generare documente auto split TVA.

Analitic banca

În fereastra deschisă se filtrează perioada pentru care se face splitarea (cf legii - maxim 7 zile lucratoare).

Calculul cu suma de plata/rambursat se face la nivel de zi.

Compensarea între TVA-ul aferent numerarului încasat și numerarul plătit se face tot la nivel de zi.

Analitic banca

La apelarea comenzii Salvez se genereaza un document de plată cu suma aferenta TVA-ului de plată în contul bancar curent și un document de încasare în contul bancar de TVA.

Analitic banca

Generare document autosplit TVA - încasare

Analitic banca

Notă:
  • documentele generate automat în urma operaţiunilor Split TVA sunt marcate în acest sens (bifa "Document TVA split generat") şi nu mai permit o altă operaţiune de Split TVA asupra lor;
  • repartizarea pe o factura a platii/incasarii se face la nivel de linie document in ordinea descrescatoare a cotei de TVA.
  • pe documetele rezultate în urma operaţiunii de autosplit se poate afişa pentru vizualizare/tipărire un raport cu documentele care au stat la baza operaţiunii.
  • un document odată supus operaţiunii de split nu mai poate splitat încă o dată, el fiind marcat conform exemplului de mai sus. Dacă totuşi se constată o greşeală şi se doreste anularea splitării pentru un document, trebuie să ştergeţi documentele implicate (devalidare, ştergere repartiţii facturi, ştergere document plată/incasare) şi să reluaţi operaţiunea de split TVA.
  • în Financiar, în grid, rapoarte îi in pagina de editare se pot adauga informaţii legate de IBAN partener, IBAN cont destinaţie în cazul viramentelor interne, marcajul -Document TVA split generat.

Modificările prezentate în acest articol sunt disponibile în Nexus ERP începând cu versiunea 17.25


Autor: Catia Simionescu