Utile

Contul 509 Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, cumpărate.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe unităţile emitente. Astfel, avem analiticele:

  • 5091 - Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate
  • 5092 - Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt " este un cont de pasiv.

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se creditează prin debitul conturilor:

  • 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" - cu valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate de la entităţile afiliate.
  • 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" - cu sumele datorate pentru investiţii pe termen scurt cumpărate.
  • 506 "Obligaţiuni" - cu valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpărate.
  • 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" - cu valoarea la cost de achiziţie a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate cumpărate.
  • 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" - cu diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la cursul de închidere a exerciţiului financiar.

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt " se debitează prin creditul conturilor:

  • 512 "Conturi curente la bănci" - cu sumele achitate din contul de disponibil pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
  • 531 "Casa" - cu sumele plătite în numerar pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
  • 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” - cu diferenţele favorabile de curs valutar, rezulatte în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la cursul de închidere a exerciţiului financiar sauîn urma achitării acestora.