Utile

Suspendarea CIM: termenul de inregistrare in Revisal dupa modificarea Codului Muncii prin OUG 53 publicata in MO 644/07.08.2017

Share Share Facebook social_media_title | 29 Aug 2017 | 4705 | Legislatie economica

Articol de ELENA SAVCIUC - contabun.ro

Potrivit prevederilor art.15^1 din Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, primirea la munca a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat reprezintă munca nedeclarată.

Iar la art.260 alin.(1) lit.e^2) din Codul muncii aflăm că primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat constituie contravenție și se sancționează cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificată.

Conform noilor prevederi, legiuitorul oferă posibilitatea angajatorului de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din amendă, inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal (a se vedea art.260 alin.(1^1) din Codu muncii).

În cazul în care inspectorii de muncă constată primirea la munca a unor salariați în perioada în care aceștia au contractul individual de munca suspendat pot dispune, ca sancțiune complementară, sistarea activității locului de muncă organizat, supus controlului, conform procedurii de sistare elaborate de Inspecția Muncii și aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale. Angajatorul își va putea relua activitatea numai după achitarea amenzii contraventionale aplicate și după ce demonstrează ca a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității prin încetarea suspendării contractului individual de muncă (a se vedea art.260 alin.(4) si (5) din Codul muncii).

Referitor la înregistrarea suspendării contractului individual de muncă în Revisal, respectiv înregistrarea încetării suspendării, amintim că nu au fost aduse modificări recente. Prin urmare, potrivit prevederilor art.3 alin.(2) lit.m) și art.4 alin.(1) lit.b) din HG 500/2011 privind registrul general de evidența a salariaților, cu modificările și completările ulterioare, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale, se completează în Revisal și se transmit către inspectoratul teritorial de muncă în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării/data încetării suspendării.

Iar orice corecție a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoștință de acestea (a se vede art.4 alin.(4) din HG nr.500/2011).

Prin urmare, în cazul suspendării respectiv încetării suspendării contractului individual de muncă, termenul de înegistrare în Revisal a rămas neschimbat și anume de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării/data încetării suspendării. Totuși, pentru a nu intra sub incidența art.15^1 din Codul muncii și anume munca nedeclarată, apreciem că angajatorul are obligația de a întocmi decizia de încetare a suspendării contractului de muncă anterior producerii modificării iar în caz de control să supună documentul controlului inspectorilor de muncă, ori de câte ori se solicită acest lucru. Înregistrarea deciziei de încetare a suspendării contractului de munca în Revisal urmând să se facă în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încetării suspendării. Angajatorii pot înregistra încetarea suspendării în Revisal și anterior producerii modificării.


Autor: ELENA SAVCIUC

ELENA SAVCIUC