Utile

Monografie contabila dividende

Share Share Facebook social_media_title | 23 Ian 2017 | 25188 | Monografii contabile

Anii 2016 si 2017 sunt cei mai favorabili ridicării de dividende, pentru că se plătește un impozit de 5%, fără alte taxe. Poți beneficia de această facilitate înepând cu 01 ianuarie 2016.

 1. Procedura contabilă sau monografie contabilă

 2. Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2016. Deci nu contează anii din care provin profiturile care sunt distribuite ca dividende. – art. 133, alin. 8 CFDacă societatea vrea sa plătească un impozit de 10.000 lei pentru dividende, faci calculul cu regula de trei simplă:

  10.0000 . . . . . . . 5%

  x . . . . . . . . . . . . 100


  x = 200.000 lei


  Note contabile:

  1171 = 457    200.000

  457 = 446       10.000 (5%)

  457 = 5311/5121    190.000 (Diferența la 457 se plătește din 5311 sau 5121)

 3. Procedura fiscală

 4. Pentru dividende se depun următoarele declarații:

  • Declarația 205 până în  ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat;
  • Declarația 100 până în 25 a lunii următoare repartizării dividendelor. Pentru dividendele distribuite dar neplătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare, impozitul se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. – art. 43, alin. 3 si art. 97 alin. 7 CF;

  Trebuie să știi că:

  Vor avea obligația de a plăti CASS (contribuția la sănătate), persoanele fizice care nu realizează într-un an fiscal:

  • venituri din salarii sau asimilate salariilor;
  • venituri sub forma indemnizațiilor de șomaj;
  • venituri din pensii;
  • venituri din activități independente
  • venituri din activitățile agricole
  • veniturile din silvicultura și piscicultura
  • venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile
  • venituri din asocierile fără personalitate juridică art. 176, alin 7 CF CASS se stabilește de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informațiilor din declarația 205. – art. 178, alin. 1 CF – Dacă venitul din dividende este singurul venit obținut, baza lunară de calcul a contribuției la sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară. – art. 178, alin. 4 CF

Autor: Meze Bianca Dolores

Atelier Contabilitate