Utile

Contul 462 Creditori diversi

Contul 462 "Creditori diverşi"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu terţe persoane privind datoriile pe bază de titluri executorii, precum şi a celor care provin din alte operaţii.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverşi.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare creditor.

Contul 462 "Creditori diverşi" este un cont de pasiv.

Contul 462 "Creditori diverşi" se creditează prin debitul conturilor:

 • 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" - cu sumele reprezentând fondul social neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), retraşi.
 • 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" - cu sumele reprezentând ajutor în caz de deces, neridicate de urmaşii legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).
 • 115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari" - cu sumele reprezentând fondul de rulment neridicat de membrii asociaţiilor de proprietari, în situaţia restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale.
 • 116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial" - cu sumele neutilizate din alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale.
 • 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" - cu rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi.
 • 131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"
 • 132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"
 • 133 "Donaţii pentru investiţii"
 • 134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"
 • 138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii" - cu partea din subvenţia pentru investiţii de restituit.
 • 201 "Cheltuieli de constituire" - cu cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.
 • 503 "Acţiuni" - cu valoarea datoriilor privind achiziţionarea acţiunilor.
 • 506 "Obligaţiuni" - cu valoarea datoriilor privind achiziţionarea obligaţiunilor.
 • 508 "Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate" - cu valoarea datoriilor privind achiziţionarea altor titluri de plasament.
 • 512 "Conturi curente la bănci"
  • cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite;
  • cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor, potrivit dispoziţiilor legale.
 • 531 "Casa"
  • cu sumele încasate în numerar, necuvenite;
  • cu sumele încasate în numerar pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor, potrivit dispoziţiilor legale.
 • 550 "Disponibil cu destinaţie specială" - cu sumele încasate în contul de disponibil cu destinaţie specială, necuvenite.
 • 655 “Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial” - cu cheltuielile reprezentând cotizaţii şi contribuţii datorate, potrivit statutului.
 • 657 “Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial” - cu sumele datorate de unitatea primitoare altor persoane juridice fără scop patrimonial.
 • 658 "Alte cheltuieli de exploatare"
  • cu diferenţele din lichidarea datoriilor;
  • cu sumele datorate terţilor reprezentând despăgubiri şi penalităţi;
  • cu sumele datorate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) reprezentând restituiri de cotizaţii şi contribuţii, potrivit legii.
 • 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" - cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută sau din evaluare la închiderea exerciţiului financiar.

Contul 463 "Creditori diverşi" se debitează prin creditul conturilor:

 • 1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial" - cu sumele anulate reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, aferente exerciţiilor financiare anterioare.
 • 512 "Conturi curente la bănci" - cu sumele achitate creditorilor din contul de disponibil.
 • 531 "Casa" - cu sumele achitate în numerar creditorilor.
 • 550 "Disponibil cu destinaţie specială" - cu sumele achitate creditorilor din contul de disponibil.
 • 739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"
  • cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută;
  • cu sumele datorate creditorilor, înregistrate la venituri după expirarea termenului de prescripţie prevăzut de lege.