Nexus Salarii

Balanta de verificare

Balanta de verificare este un instrument cu ajutorul caruia, lunar, trimestrial, semestrial sau de cate ori este nevoie, se grupeaza si se sistematizeaza informatiile din conturi, urmarindu-se respectarea principiului dublei inregistrari. Este structurata tip arborescent pe clase, grupe, conturi si analitice interne. Rapoartele configurabile de catre utilizator, sunt: balanta de verificare, fisa cont, fisa sah, cartea mare, situatie rulaje.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Simbol, Denumire, Functie, Rulaj luna debitor, Rulaj luna creditor, Sold final debitor, Sold final creditor, Sold initial debitor, Sold initial creditor, Rulaj cumulat debitor, Rulaj cumulat creditor, Deviz, Clasa, Grupa, Denumire alternativa, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Cod intern, Cont alternativ, Clasificare, Indicator financiar, Indicator economic, Cod sector, Sursa finantare, Rulaj anterior debitor, Rulaj anterior creditor, Total sume debitoare, Total sume creditoare, Are rulaj, Are sold, Punct de lucru, Tip cont financiar, Analitic punct de lucru (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Deviz, Clasa, Grupa, Clasificare, Denumire, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Simbol, Nivel analitic, Clasa si grupa, Cont alternativ, Clasificare (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Simbol cont - Se completeaza simbolul numeric al contului din balanta de verificare. (needitabil)
  Denumire cont - Se completeaza denumirea contului din balanta conform Planului de conturi.

  Tip cont financiar - Se alege numele modului ce foloseste contul in selectie (la intrarea in modul).
  Punct de lucru - Se alege punctul de lucru.
  Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile pentru casa sau banca in valuta.
  Functie cont - Se alege una din cele trei functiuni ale contului: Activ/Pasiv/Bifunctional.
  Denumire alternativa - Se completeaza denumirea contului alternativa data de utilizator.
  Cont diferente curs inc/plt favorabile - Se completeaza contul in care se vor inregistra diferentele de curs favorabile aferente operatiunilor de incasari si plati
  Cont diferente curs inc/plt nefavorabile - Se completeaza contul in care se vor inregistra diferentele de curs nefavorabile aferente operatiunilor de incasari si plati
  Cont alternativ - Se completeaza simbol alternativ al contului din balanta de verificare.
  Cont inchidere - Se completeaza contul pentru inchidere in cazul conturilor de venituri si cheltuieli.
  Cont diferente curs la sold favorabile - Se completeaza contul in care se vor inregistra diferentele de curs favorabile pentru reevaluarea soldului la sfarsitul lunii
  Cont diferente curs la sold nefavorabile - Se completeaza contul in care se vor inregistra diferentele de curs nefavorabile pentru reevaluarea soldului la sfarsitul lunii
  Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari.
  Includ in modulul "Conturi in Devize" - Se va bifa daca permite includerea in modulul "Conturi in Devize" pentru o balanta a operatiunilor in devize.
  Centru profit diferente curs - Se alege obiectivul sau centru de profit atasat conturilor de diferenta curs, din nomenclatorul de centre de profit.
  Cod sector - Se completeaza codul de sector.
  Reevaluare sold devize - Se bifeaza daca contul curent poate fi detaliat pe articole bugetare
  Cont cu articole bugetare - Se bifeaza daca contul curent poate fi detaliat pe articole bugetare
  Sursa finantare - Se completeaza sursa de finantare.
  Rapoarte
 • Balanta conturi exe - Balanta filtrata pe conturile analitice (exe)
 • Balanta de verificare - Balanta de verificare
 • Cartea mare - Cartea mare
 • Fisa cont - Fisa cont
 • Fisa sah - Fisa sah
 • Istoric componenta sold - Acest raport reface soldul final al contului, cu documente de la data cea mai recenta pana la cea mai veche. Atentie, Nu se iau in considerare repartizarile pe facturi!
 • Registrul inventar - Registrul inventar
 • Situatie financiara lunara - Situatie financiara lunara
 • Situatie rulaje lunare cont - Balanta de verificare