Nexus Salarii

Spor ore suplimentare pentru cazul în care se lucrează în zilele de sambătă sau duminică sau sărbători legale


  Pentru exemplificare, considerăm că dorim să acordăm spor de S/D pentru zilele de sâmbătă sau duminică sau pentru zilele de sărbători legale în cazul în care în pontaj există ore lucratoare.
  Prin modificarea funcției nu mai este necesar introducerea în pontaj a evidenței pentru orele suplimentare S/D pentru zilele zilele de sâmbătă sau duminică în care există ore lucratoare (regie, acord..).

  Formula completă pentru  Spor ore S/D:

  IF @pt_co = 0
        SELECT @ret_val = (b.sal_neg*ISNULL(o.ore,0)*s.procent*8)/(@ore_lun*b.ore_norm*100),
                    @ret_ore = ISNULL(o.ore,0),
                    @ret_proc = s.procent
              FROM blc_linii s
              INNER JOIN blc b ON s.anluna=b.anluna AND s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
              LEFT JOIN (
                    SELECT p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc, SUM(p.ore) AS ore
                    FROM Sal_Pontaj p
                    INNER JOIN Sal_Pontaj_NomOre n ON p.tip = n.id
                    WHERE (n.camp = 'ore_sd' OR (n.tiplcr='LCR' AND (dbo.zi_lucr(p.data)=0))) AND p.anluna=@anluna AND p.pl_blc=@pl_blc AND p.id_blc=@id_blc
                    GROUP BY p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc
              ) o ON s.anluna=o.anluna AND s.pl_blc=o.pl_blc AND s.id_blc=o.id_blc
              WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp
  ELSE
        SELECT @ret_val = 0,
              @ret_ore = 0,
              @ret_proc = 0