Nexus Salarii

Calcul număr de tichete introduse manual


    Pentru ca valoarea bazei de impozitare aferentă tichetelor de masă să țină cont de numărul de tichete introduse manual în câmpul Alte drepturi salariale din Bonul de lucru, trebuie indeplinite următoarele condiții:
    • În modulul Salarii - Opțiuni - Setări - Deschide - Impozite - Impozite,taxe,ore - Coloana Valoare tichet masa trebuie completată cu valoarea unui tichet de masă (pe lunile necesare)
    • În Registrul Salariaților, pe contractul salariaților cărora li se acorda tichete de masă, în pagina Detalii, trebuie bifată opțiunea Se acordă tichete de masă
    • În formula de calcul a tichetelor de masă (Salarii-Metode de calcul-pe metoda dorită aferentă Formațiilor de lucru folosite) trebuie introdusă formula de mai jos:

    SELECT @retval=CASE WHEN calc_tic=1 THEN nr_tic ELSE 0 END FROM blc_view WHERE anluna=@anluna AND pct_lcr=@pl_blc AND id=@id_blc