Nexus Salarii

Calcul număr de tichete introduse manual


  Prin intermediul acestei formule se va incărca manual numărul de tichete de masă cuvenit unul salariat in funcție de optiunea Se acordă tichete de masă din contractul de muncă.


  Formula pentruNumăr de tichete (valabila in Nexus incepand cu versiunea 18.13, camp salvat in chenzina a-II-a):

  SELECT @retval = CASE WHEN cm.calc_tic=1 THEN c.nr_tic ELSE 0 END
           FROM c12 c
           INNER JOIN sal_cm cm ON c.pl_cm = cm.pct_lcr AND c.id_cm = cm.id
           WHERE c.anluna = @anluna AND c.pct_lcr = @pl_c12 AND c.id= @id_c12


  Formula pentruNumăr de tichete (valabila in Nexus pana la versiunea 18.12, camp salvat in bonul de lucru):

  SELECT @retval=CASE WHEN calc_tic=1 THEN nr_tic ELSE 0 END
          FROM blc_view
          WHERE anluna=@anluna AND pct_lcr=@pl_blc AND id=@id_blc