Nexus Salarii

Import pontaje

Importul pontajelor se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A .
  • Apelarea procedurii stocate importex_pontaje_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.

Pentru importul pontajelor in nomenclator recomandam a se utiliza campul de legatura cnp_salariat.


Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_pontaje_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_pontaje avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
data_pontaj date Ziua in care se face pontajul
id_salariat varchar (25) Codul intern al salariatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cnp_salariat, marca_salariat sau  den_salariat)
cnp_salariat varchar (13) CNP salariat (optional daca se specifica id_salariat,  marca_salariat sau den_salariat)
marca_salariat varchar (13) Marca salariat (optional daca se specifica id_salariat, cnp_salariat sau den_salariat)
den_salariat varchar (100) Denumirea salariatului (optional daca se specifica id_salariat, cnp_salariat sau marca_salariat)
id_formatie varchar (25) Codul intern al formatiei de lucru in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica  den_formatie)
den_formatie varchar(100) Denumirea formatiei de lucru (optional daca se specifica id_formatie)
id_locmunca varchar (25) Codul intern al locului de munca in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica  den_locmunca)
den_locmunca varchar (100) Denumirea locului de munca (optional daca se specifica id_locmunca)
id_contract varchar (25) Codul intern al contractului de munca in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica  numar_contract sau data_contract)
numar_contract varchar (20) Numar contract de munca (optional daca se specifica  id_contract)
data_contract date Data contract de munca (optional daca se specifica  id_contract)
tip_ore varchar (3) Tip de ore pontate
Valori posibile:
RG = Regie
AC = Acord
PA = Plus acord
AT = Atelier
RP = Reparatii
AF = Lucrate la alte formatii
NP = Lucrate noaptea
FP = Formare profesionala
CN = CO neefectuat
NM = Nemotivate
IN = Intreruperi
IV = CFS
OC = Obligatii civile
ST = Somaj tehnic
LB = Libere
SP = Suplimentare
SD = Suplimentare S+D
CO = Concediu odihna
CM = Concediu medical
SS = Suspendate
DT = Detasari
DP = Deplasari
CS = OLP Casatorie
NS = OLP Nastere
DS = OLP Donare sange
DC = OLP Deces
LP = OLP Altele
LN = Lucrate pentru compensare
LC = Libere in compensare
numar_ore tinyint Numar de ore


ANEXA B. Tabel erori posibile la importul pontajelor:


Coloana Descriere
PTJ001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
PTJ002 Salariat nespecificat
PTJ003 Data contract de munca nespecificata
PTJ004 Tipul de ore specificat inexistent in nomenclator
PTJ005 Urmatoarele coduri numerice personale nu identifica unic salariatul ...
PTJ006 Urmatoarele marci nu identifica unic persoana ...
PTJ007

Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul ...

PTJ008 Lipsa salariat in nomenclator
PTJ009 Urmatoarele denumiri nu identifica unic formatia de lucru ...
PTJ010 Lipsa formatie in nomenclator
PTJ011 Urmatoarele denumiri nu identifica unic locul de munca ...
PTJ012 Lipsa loc de munca in nomenclator
PTJ013 Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca
PTJ014 Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca
PTJ015 Lipsa contract de munca activ
PTJ016 Nu exista o inregistrare corespunzatoarea in bonul de lucru