Nexus Salarii

Calcul număr de tichete in functie de jurnalizarea optiunii

In urma jurnalizarii optiunii de acordare tichete de masa, se poate poate modifica formula de calcul numar de tichete astfel incat sa se tina cont de starea acestei optiuni  in sesiunea de calcul salarii.


Formula pentru Număr de tichete:


IF EXISTS(SELECT c.id
                    FROM c12 c
                    CROSS APPLY dbo.sal_CM_contracte(c.pl_cm, c.id_cm, dbo.data_fin(c.anluna)) cm
                    WHERE c.anluna = @anluna AND c.pct_lcr = @pl_c12 AND c.id = @id_c12 AND cm.calc_tic=0)
        SELECT @retval = c.nr_tic
        FROM c12 c
        WHERE c.anluna = @anluna AND c.pct_lcr = @pl_c12 AND c.id = @id_c12
ELSE
        SELECT @retval = dbo.minim(ISNULL(CEILING(SUM(b.ore_reg / b.ore_norm - b.zz_diurna)), 0),@ore_lun/8)
        FROM blc_view b
        INNER JOIN c12 c ON b.anluna = c.anluna AND b.pl_c12 = c.pct_lcr AND b.id_c12 = c.id
        WHERE b.anluna = @anluna AND b.pl_c12 = @pl_c12 AND b.id_c12 = @id_c12