Nexus Salarii

Adăugare formații de lucru


  Modulul Formații de lucru permite evidența datelor referitoare la formațiile de lucru, adăugarea unei formații de lucru nouă sau editarea datelor uneia deja existente.

  La deschiderea Modulului Salarii-personal-> Salarizare ->Formații de lucru, se vor afișa următoarele formații de lucru:

  • Personal Administrativ (metoda de calcul PerAdm)
  • Personal Auxiliar (PerAux)
  • Direct Productivi (DirPro)
  • Indirect Productivi (IndPro)
  • Convenții civile (PerAdm)

  Dacă doriți să adăugați alte formații în afară de cele enumerate mai sus, apelați comanda de adăugare (butonul Adaug din meniul de sus) sau apăsați tasta Insert.

  Completăm câmpul Tip calcul cu formula pe care o dorim pentru formația respectivă (formulele pentru fiecare formație de lucru le găsim în Modulul Salarii-personal -> Salarizare->Metode de calcul).

  Grupa de lucru CAS este stabilită conform legii . Trebuie să o selectam pe cea aferentă grupei pe care o configurăm.

  Cod selecție: completăm acest câmp cu valoarea pe care o vom utiliza pentru selecția/ gruparea formațiilor de lucru.

  Denumirea formației: vom selecta în acest camp denumirea formației așa cum va aparea și în rapoarte.

  Punctul de lucru poate fi definit ca și locația fizică în care acea formație își desfășoară activitatea.

  Centrul de profit poate fi selectat cu ajutorul săgeții din partea dreaptă a câmpului, selectând centrul deja definit sau poate fi creat utilizând butonul Adaug din aceeași fereastră.

  În cazul bugetarilor, în câmpul Buget se selectează bugetul aferent . Opțional, se poate introduce adresa formației în câmpul din partea dreaptă.

  După salvarea acestor informații, prin butonul Salvez din partea stângă sus, programul va configura automat conturile ce vor fi utilizate în calculul salariilor aferete acestei formații de lucru .

  Pentru această formație de lucru, putem stabili conturi analitice de cheltuieli, impozite, taxe și remunerații datorate(aceste conturi analitice trebuie să fie deja create ).

  În fereastra Conturi cheltuieli, selectăm butonul Deschide (din meniul de sus)-> Conturi de cheltuieli . În noua fereastră, completăm conturile pe care dorim să le folosim în cadrul acelei formații de lucru și Salvăm cu butonul din partea dreaptă.

  Aceiași pași se urmează și pentru modificarea conturilor pentru impozite și taxe și pentru remunerații datorate.

  Pagina de Ierarhizare, permite selectarea Secției și Departamentului de lucru aferente formației de lucru.

  Fereastra Linkuri, ne permite să atașăm documente. Facilitatea oferită este aceea că nu mai trebuie să căutăm în bibliorafturi sau prin toate fișierele din calculator, un document, ci cu un simplu click îl putem vizualiza sau modifica, din această fereastră .

  Pentru a insera un document , deschidem fereastra Linkuri . În câmpul Tip selectăm documentul pe care il atașăm, apoi data introducerii documentului în câmpul Data. În câmpul Valabil completăm data până la care dorim să păstram acest link (dacă nu completăm nimic, rămâne valabil pe termen nedeterminat).

  Pentru a completa câmpul Preluare, căutăm și selectăm documentul pe care il atașăm , apoi apăsăm tasta Preiau. După ce programul termină atașarea, vom primi un mesaj de confirmare imediat sub acest câmp.

  Câmpul Denumire va conține numele sub care vom identifica documentul atașat. Iar câmpul Detalii ne permite introducerea unei scurte descrieri a documentului.

  Nu uităm să salvăm toate informațiile cu ajutorul butonului Salvez din meniul de sus .