Nexus Salarii

Locuri de munca

19 Oct 2011 | 693 |

Evidenta datelor referitoare la locurilor de munca, adaugarea unui loc de munca nou sau editarea datelor unuia deja existent.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumirea locului de munca, Tarif, Data modificarii, User modificare, Data crearii, User creare, Id (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: User creare, Data crearii, User modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor.
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Id loc de munca - Se completeaza Id-ul intern al locului de munca (needitabil)
  Denumire loc de munca - Se completeaza denumirea locului de munca.

  Cont gest. debitor - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de gestiune
  Cont gest. DB Fd. risc - Se completeaza simbolul contului debitor pentru fondul de risc din balanta de gestiune
  Cont gest. DB Fd. gar. - Se completeaza simbolul contului debitor pentru fondul de garantare din balanta de gestiune
  Cont gest. creditor - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de gestiune
  Cont gest. DB Ch. salarii - Se completeaza simbolul contului debitor pentru cheltuieli cu salariile din balanta de gestiune
  Cont gest. DB Comis. ITM - Se completeaza simbolul contului debitor pentru comision ITM din balanta de gestiune
  Cont gest. DB Ch. C.Med. - Se completeaza simbolul contului debitor pentru cheltuieli cu concedii medicale din balanta de gestiune
  Cont gest. DB CAS - Se completeaza simbolul contului debitor pentru CAS din balanta de gestiune
  Cont gest. DB Somaj - Se completeaza simbolul contului debitor pentru somaj din balanta de gestiune
  Cont gest. DB Aj. Social - Se completeaza simbolul contului debitor pentru cheltuieli cu ajutorul social din balanta de gestiune
  Cont gest. DB CASS - Se completeaza simbolul contului debitor pentru CASS din balanta de gestiune

  Tarif orar - Se completeaza tarif orar, utilizat pentru calculul personalizat al Salariului Acord
  Rapoarte
 • Lista locuri de munca - Lista locuri de munca