Nexus Salarii

Locuri de munca

Evidenta datelor referitoare la locurilor de munca, adaugarea unui loc de munca nou sau editarea datelor unuia deja existent.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumirea locului de munca, Tarif, Data modificarii, User modificare, Data crearii, User creare, Id (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Id loc de munca - Se completeaza Id-ul intern al locului de munca (needitabil)
  Denumire loc de munca - Se completeaza denumirea locului de munca.

  Cont gest. debitor - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de gestiune
  Cont gest. DB Fd. risc - Se completeaza simbolul contului debitor pentru fondul de risc din balanta de gestiune
  Cont gest. DB Fd. gar. - Se completeaza simbolul contului debitor pentru fondul de garantare din balanta de gestiune
  Cont gest. creditor - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de gestiune
  Cont gest. DB Ch. salarii - Se completeaza simbolul contului debitor pentru cheltuieli cu salariile din balanta de gestiune
  Cont gest. DB Comis. ITM - Se completeaza simbolul contului debitor pentru comision ITM din balanta de gestiune
  Cont gest. DB Ch. C.Med. - Se completeaza simbolul contului debitor pentru cheltuieli cu concedii medicale din balanta de gestiune
  Cont gest. DB CAS - Se completeaza simbolul contului debitor pentru CAS din balanta de gestiune
  Cont gest. DB Somaj - Se completeaza simbolul contului debitor pentru somaj din balanta de gestiune
  Cont gest. DB Aj. Social - Se completeaza simbolul contului debitor pentru cheltuieli cu ajutorul social din balanta de gestiune
  Cont gest. DB CASS - Se completeaza simbolul contului debitor pentru CASS din balanta de gestiune

  Tarif orar - Se completeaza tarif orar, utilizat pentru calculul personalizat al Salariului Acord
  Rapoarte
 • Lista locuri de munca - Lista locuri de munca