Nexus Salarii

Import contracte de munca

Importul contractelor de munca se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea intr-un temporar a informatiilor corecte si complete preluate din structura fisierului .xlsx/.xls. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
  • Apelarea procedurii stocate care valideaza, importa datele si goleste tabela temporara. In cazul in care datele nu sunt corecte, procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.

ANEXA A. Structura tabelului utilizat pentru realizarea importului contractelor de munca :


Coloana Tip Descriere
numar_document varchar (20) Numarul contractului de munca
data_document DATE Data contractului de munca
id_salariat varchar (25) Id-ul salariatului (optional daca se specifica cnp_salariat, marca_salariat sau den_salariat)
cnp_salariat varchar (13) CNP-ul salariatului (optional daca se specifica id_salariat, marca_salariat sau den_salariat)
marca_salariat varchar(13) Marca salariatului (optional daca se specifica cnp_salariat, id_salariat sau den_salariat)
data_inceput DATE Data de inceput a activitatii salariatului 
data_sfarsit DATE Data de sfarsit a activitatii salariatului
norma decimal(2,3) Norma locului de munca
tip_ore decimal(1,0) Tip ore pontaj. Valorile posibile : 1 = Regie, 2 = Acord. Implicit, are valoarea 1.
salariu_baza decimal (10,0) Salariul de baza
scutit_impozit BIT Poate avea urmatoarele valori: 0 = nu este scutit de la plata impozitului, 1 = este scutit de la plata impozitului
cor_ocupatie varchar(6) Ocupatia conform COR
id_functie_int  varchar(25) Id-ul functiei interne (optional daca se specifica den_functie_int)
den_functie_int varchar(100) Denumirea functiei interne (optional daca se specifica id_functie_int)
id_formatie varchar(25) Id-ul formatiei de lucru (optional daca se specifica den_formatie)
den_formatie varchar (10) Denumirea formatiei de lucru (optional daca se specifica id_formatie)
id_locmunca varchar(25) Id-ul locului de munca (optional daca se specifica den_locmunca)
den_locmunca varchar (10) Denumirea locului de munca (optional daca se specifica id_locmunca)
casa_asigurari char(2) Casa de asigurari de sanatate
detalii varchar (100) Detalii
calc_tic BIT Poate avea valorile 0 = nu se acorda tichete de masa, 1 = se acorda tichete de masa
zile_co_contract decimal(2,0) Numarul zilelor de concediu de odihna
id_tip_contract decimal(2,0) Tipul contractului de munca. Implicit are valoarea 1 (CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA (REVISAL)). Poate avea urmatoarele valori:
1   = CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA (REVISAL)
2   = CONTRACT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA (REVISAL)
3   =CONTRACT DE MUNCA LA DOMICILIU (REVISAL)
4   = CONTRACT DE MUNCA TEMPORARA (REVISAL)
6   = ALTE TIPURI DE CONTRACTE
7   = VENIT DIN ALTA PERIOADA - HOTARARE JUDECATOREASCA
8   = VENIT DIN ALTA PERIOADA - PRIMA DE NATURA OCAZIONALA
9   = VENIT DIN ALTA PERIOADA - SUME DIN PROFITUL NET
10   = VENIT DIN ALTA PERIOADA - PRIMA/BONUS PREVAZUTA IN CONTRACT
11   = VENIT DIN ALTA PERIOADA - AL 13-LEA SALARIU
12 = VENIT DIN ALTA PERIOADA - RESTANTE DE PLATA DIN PERIOADELE ANTERIOARE
13 = VENIT DIN ALTA PERIOADA - ALTELE 
14 = CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA TINERI DEZAVANTAJATI (REVISAL)
15 = CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA CU CLAUZA DE TELEMUNCA (REVISAL)
16 = CONTRACT DE MUNCA TEMPORARA CU CLAUZA DE TELEMUNCA (REVISAL)
17 = VENITURI IN BANI SAU IN NATURA - TERTI
sectiune char(1) Sectiunea din Declaratia 112. Poate avea valorile A = pentru sectiunea A/B, C = pentru sectiunea C
id_asigurat112 decimal (3,0) Numarul tipului de asigurat din structura de validari a declaratiei 112 (Nomenclator 5 si Nomeclator 6).


ANEXA B. Tabel erori posibile la importul contractelor de munca:


Coloana Tip
CCLA001 Eroare import contracte de munca:: Lipsa date
CMS002 Eroare import contracte de munca: salariat nespecificat
CMS003 Eroare import contracte de munca: Data contract de munca nespecificata
CMS004 Eroare import contracte de munca: formatie de lucru nespecificata
CMS005 Eroare import contracte de munca: loc de munca nespecificat
CMS006 Eroare import contracte de munca: Urmatoarele coduri numerice personale nu identifica unic salariatul
CMS007 Eroare import contracte de munca: Urmatoarele marci nu identifica unic persoana
CMS008 Eroare import contracte de munca: Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
CMS009 Eroare import contracte de munca: Lipsa salariat in nomenclator
CMS010 Eroare import contracte de munca: Urmatoarele coduri COR nu identifica unic functia
CMS011 Eroare import contracte de munca: Urmatoarele denumiri nu identifica unic functia
CMS012 Eroare import contracte de munca: Lipsa functie in nomenclator
CMS013 Eroare import contracte de munca: Urmatoarele denumiri nu identifica unic formatia de lucru
CMS014 Eroare import contracte de munca: Lipsa formatie in nomenclator
CMS015 Eroare import contracte de munca: Urmatoarele denumiri nu identifica unic locul de munca
CMS016 Eroare import contracte de munca: Lipsa loc de munca in nomenclator
CMS017 Eroare import contracte de munca: Contrate deja existente
CMS018 Eroare import contracte de munca: Lipsa loc de munca in nomenclator
CMS019 Eroare import contracte de munca: Tip contract de munca invalid