Nexus Salarii

Registrul salariaților - Introducere contract de muncă


  După ce am definit personalul, șabloanele , formațiile și locurile de muncă, introducem contractele de muncă.

  Pentru a înregistra un contract de muncă, intrăm în Modulul Salarii – personal -> Salarizare -> Registrul salariaților și selectăm butonul Adaug pentru a apela fereastra în care vom introduce informațiile.

Registrul Salariatilor

  În fereastra nouă, selectăm numele angajatului, apoi butonul Adaug pentru a edita contractul de muncă.

Contracte de munca

  În câmpurile de sus ale contractului de muncă, completăm după cum urmează:

   Număr contract: introducem manual numărul alocat acestui contract de muncă.

   Data încheiere contract : este câmpul în care trecem data la care cele două părți au semnat contractul (această dată, conform legii, trebuie să fie anterioară datei începerii activității ).

   Data începere activitate: conform contractului de muncă, aici introducem data în care salariatul își începe activitatea.

   Data sfârșit contract: în cazul contractului de muncă pe perioadă determinată, acest câmp va conține data încetării.

   Selectăm, în câmpul Angajator societatea, filiala sau sediul angajator (dacă a fost definit, acesta se va găsi în listă - altfel va trebui creat ).

   Numele angajatului: vom observa ca acest câmp este deja completat cu date preluate din fereastra anterioară altfel îl introducem.

   Vom apela un șablon de contract de muncă( dacă l-ați creat anterior): din câmpul Șablon contract. Următoarele câmpuri din jumătatea de sus a ferestrei actuale, se vor completa automat (Mod calcul salarii, Tip contract, Durată contract, Tip normă, Durată tip muncă, Repartizare timp, Tip interval repartizare, Timp muncă și Exceptie sfârșit).

   Partea de jos a acestei ferestre, trebuie modificată și completată manual.

   Câmpurile Calcul CAS, CASS, Aj. Somaj, Fd. Garant., Fd. Risc,Motivul scutirii (pentru calcul șomaj) sunt câmpuri cu informații deja selectate, referitoare la metoda de calcul a contribuțiilor salariale. În funcție de contractul de muncă, aceste informații se actualizează.

   Funcția/Ocupația conform COR se selectează din tabelul care se deschide, tabel actualizat cu informații la zi din COR. Această funcție se indică și în câmpul Funcția internă din aceeași pagină, având aici posibilitatea de a fi scrisă în altă formă, prescurtată , pentru a putea fi vizualizată în rapoartele interne.

   Selectăm mai departe Formația de lucru, Locul de muncă și Tip asigurat . Aceste informații sunt deja configurate, trebuie doar să le selectăm pe cele ce corespund contractului .

   Norma locului de muncă face referire la numărul de ore pe zi ce constituie o normă întreagă (fie 8, fie 6 fie altă valoare pentru legile speciale ). Acest câmp se completează manual .

   Norma contractului este norma zilnică de lucru a salariatului a cărui contract îl înregistrăm.

   Salariul de bază este câmpul în care înregistrăm salariul brut negociat pe care îl va lua această persoană, iar în Câmpul CO, numărul de zile de concediu de odihnă cuvenite .

   La selectarea butonului Salvez din partea stângă sus a ferestrei, ne apare un mesaj prin care suntem informați că programul poate adăuga automat deducerea personală de baza pe contractul curent. Rămâne la decizia persoanei care introduce informațiile dacă vrea să accepte sau să introducă deducerea manual .

General

  În zona de Detalii a paginii în care editam contractul de muncă, introducem informații suplimentare ale contractului de muncă legate de condițiile speciale sau de funcția de bază/secundară a salariatului .

  Dacă societatea oferă respectivului salariat tichete de masă, vom bifa opțiunea Se acordă tichete de masă , și programul va calcula valoarea tichetelor de masă pentru respectivul angajat , în fiecare lună automat .

  Z-L-A sp. Vechime de la si până la: sunt 2 date calendaristice pentru definirea sporului de vechime. Acestea sunt cumulate începând cu Data de referință de mai sus .

  În casuța Zile de preaviz și Zile probă se trec zilele de preaviz respectiv de probă negociate cu salariatul.

  Această fereastră este realizată pentru a modifica informațiile legate de salarizare . Selectând butonul Adaug din meniul de sus, ni se dechide fereastra în care putem edita informațiile legate de salariu și cu butonul Salvez din partea dreaptă, înregistrăm datele introduse .

Decizii salariale

  Fereastra CO este o fereastră de informare a situației concediilor de odihnă a unui salariat . Informațiile sunt preluate automat din contractul de muncă (nr de zile de CO cuvenite ) și din pontaj (nr de zile efectuate ). Zilele de CO rămase de efectuat sunt calculate automat și afișate în această fereastră.

CO

  Pagina de Deduceri, afișează deducerile stabilite pentru un salariat . Există opțiunea ca deducerea de bază să fie introdusă automat pe baza informațiilor contractului de muncă . Această opțiune se selectează din Modulul Registrul salariaților-> Opțiuni (din meniul vertical din partea dreaptă) ->Adăugare automată deducere (prin 3 metode: cu intrebare, totdeauna și fără).

  Dacă pe langă deducerea de bază salariatul mai beneficiază de deduceri suplimentare, le adăugăm cu ajutorul butonului Adaug. În noua fereastră, completăm în câmpul Deducere, situația pentru care se acordă deducere (copii în întreținere , soția/soț în întreținere , ș.a). Coeficientul de deducere este automat calculat. Dacă salariatul are grad de invaliditate, se bifează gradul aferent.

  Următoarele câmpuri se completează conform cerințelor, apoi selectăm butonul Calcul și programul va completa coeficientul de deducere pentru situația înregistrată, pe perioada pe care am cerut (prin câmpurile Deducere de la data și până la data ) să fie aplicată această deducere.

  Salvăm deducerea cu butonul Salvez .

Deduceri personale

  Cu butonul Adaug din fereastra Subvenții adăugăm , dacă este cazul, subvenția acordată pentru salariat, împreună cu celelalte date aferente: Perioada de acordare , Indice și Suma de referință.

  Salvăm informațiile cu tasta Salvez sau F12.

Subventie

  Pagina Jurnal modificări permite editări ale contratului de muncă precum : Modificarea funcției, Tipul Contractului, Numărului și data contractului, Angajator, Parametri salarii, Șablon contract. Tot din acest meniu, se operează Suspendarea, Detașarea sau Încetarea unui contract de muncă. Pentru fiecare din cazurile de mai sus apare o fereastră nouă, ce permite introducerea noilor date. În urma completării modificărilor, salvăm informațiile cu butonul Salvez.

Jurnal modificari

  Fereastra Linkuri ne permite să atașăm documente. Facilitatea oferită este aceea că nu mai trebuie să căutăm fizic și prin toate fișierele din calculator un document, ci cu un simplu click îl putem vizualiza sau modifica unde este cazul, din această fereastră .

  Pentru a insera un document, deschidem fereastra Linkuri . În câmpul Tip, selectăm documentul pe care îl atașăm, apoi data introducerii documentului în câmpul Data. În câmpul Valabil completăm data până la care dorim să păstram acest link (dacă nu completăm nimic, rămâne valabil pe termen nedeterminat).

  Pentru a completa câmpul Preluare, din săgeata atașata acestui câmp, căutăm și selectăm documentul pe care îl atașăm , apoi apăsăm tasta Preiau. După ce programul termină atașarea, vom primi un mesaj de confirmare imediat sub acest câmp.

  Câmpul Denumire va conține numele sub care vom identifica documentul atașat, iar câmpul Detalii ne permite introducerea unei scurte descrieri a documentului.

Linkuri

  Nu uităm să salvăm toate informațiile cu ajutorul butonului Salvez.