Nexus Salarii

Calcul număr tichete de masă conform orelor lucrate in lună

12 Mar 2018 | 32 |

Prin intermediul acestei formule se va calcula  numărul de tichete de masă cuvenit unul salariat  in funcție de numărul de ore  lucrate  neținând cont de numărul de zile lucrate, dar cu limita la numarul de  tichete maxim admis in lună.

 Calculul va fi  valoarea minimă între ore lucrate/8 si ore lucrătoare din lună/8.

SELECT @retval = CASE WHEN calc_tic=1 THEN dbo.minim(CEILING(ore_reg/ore_norm) - zz_diurna, @ore_lun/8) ELSE 0 END FROM blc_view WHERE anluna=@anluna AND pct_lcr=@pl_blc AND id=@id_blc