Nexus Salarii

Calcul număr tichete de masă conform orelor lucrate in lună

Prin intermediul acestei formule se va calcula  numărul de tichete de masă cuvenit unul salariat  in funcție de numărul de ore  lucrate  neținând cont de numărul de zile lucrate, dar cu limita la numarul de  tichete maxim admis in lună.

Calculul numarului de tichete de masa va fi  valoarea minimă între ore lucrate/ore_norma si ore lucrătoare din lună/8.


Formula pentru Număr de tichete (valabila in Nexus incepand cu versiunea 18.13, camp salvat in chenzina a-II-a):

SELECT @retval = dbo.minim(ISNULL(CEILING(SUM(CASE WHEN calc_tic=1 THEN ore_reg / ore_norm - zz_diurna ELSE 0 END)), 0),@ore_lun/8)
        FROM blc_view 
        WHERE anluna = @anluna AND pl_c12 = @pl_c12 AND id_c12 = @id_c12

Formula pentru Număr de tichete (valabila in Nexus pana la versiunea 18.12,  camp salvat in bonul de lucru):

SELECT @retval = CASE WHEN calc_tic=1 THEN dbo.minim(CEILING(ore_reg/ore_norm) - zz_diurna, @ore_lun/8) ELSE 0 END 
        FROM blc_view 
        WHERE anluna=@anluna AND pct_lcr=@pl_blc AND id=@id_blc