Nexus Salarii

Spor fix dec sal care tine cont de nr ore lucrate


  În cazul în care dorim acordarea unui spor procentual fix, adăugat în decizia de salarizare(sporul este cu caracter permanent), care să se acorde în funcție de numărul de ore de tip Regie evidențiate în pontaj , în formula de calcul de mai jos înlocuim s.procent cu procentul dorit.


  IF @pt_co = 0

  SELECT @ret_val = (s.integral*ISNULL(o.ore,0))/(@ore_lun*100),

              @ret_ore = ISNULL(o.ore,0),

              @ret_proc = s.procent

              FROM blc_linii s

              INNER JOIN blc b ON s.anluna=b.anluna AND s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id

              LEFT JOIN (

              SELECT p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc, SUM(p.ore) AS ore

              FROM Sal_Pontaj p

              INNER JOIN Sal_Pontaj_NomOre n ON p.tip = n.id

              WHERE p.anluna=@anluna AND p.pl_blc=@pl_blc AND p.id_blc=@id_blc AND n.simbol = 'RG' AND p.ore > 0

              GROUP BY p.anluna, p.pl_blc, p.id_blc

              ) o ON s.anluna=o.anluna AND s.pl_blc=o.pl_blc AND s.id_blc=o.id_blc

              WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp

  ELSE

  SELECT @ret_val = 0,

  @ret_ore = 0,

  @ret_proc = 0