Nexus Salarii

Spor procentual fix ținând cont de existența orelor aferente sporului respectiv


  De exemplu se poate folosi formula de mai jos în cazul în care se acordă un spor de sâmbăta și duminica salariaților care lucrează în aceste zile, indiferent de numarul de zile de S&D lucrate (nu are importanță dacă lucrează 1 ora, 8 ore sau 20 ore). Pentru salariații care nu lucrează deloc (nu li se completează nici o ora pe linia din bonul de lucru) nu li se va calcula nici o sumă. Astfel, numarul de ore trebuie completat manual în linia sporului de S&D existentă în pagina Sporuri de pe salariatul respectiv.

  Formula de mai jos ține așadar cont de orele completate manual pe linia de spor, și nu din pontaj.

  IF @pt_co = 0 
       SELECT @ret_val = b.sal_neg*CASE WHEN s.ore >0 THEN s.procent ELSE 0 END /100, 
           @ret_ore = s.ore, 
           @ret_proc = s.procent 
          FROM blc_linii s 
          INNER JOIN blc b ON s.anluna=b.anluna AND s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id 
          WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp
   ELSE
       SELECT @ret_val = 0, 
           @ret_ore = 0, 
           @ret_proc = 0