Nexus Salarii

Spor procentual acordat în funcție de numar de ore pontate (introduse manual în bonul de lucru)


  Complexitate: Medie.
  Se adresează: Distribuitori și Utilizatori avansați.


   

  Pentru exemplificare, considerăm că dorim să acordăm un spor cu procent fix de 20%, în funcție de numarul de ore de noapte pontate (introduse manual în bonul de lucru). În continuare, vom denumi sporul SporOreNoapte BL.
  1. Adăugăm SporOreNoapte BL în nomenclatorul de sporuri și stabilim formula de calcul

  2. Pentru câmpul Valori: procent și suma fixă selectăm din meniul combo opțiunea: Se preiau valorile din decizia de salarizare.

   Formula de calcul (functie SQL) trebuie să întoarcă trei coloane/câmpuri:
   •     valoarea calculată a sporului (@ret_val),
   •     numarul de ore de noapte pentru care se acordă (@ret_ore)
   •     procentul care a fost folosit în calcul (@ret_proc).
    
   Anumite sporuri se acordă chiar dacă salariatul se află în concediu de odihnă, însă formula de calcul poate diferi față de cea pentru zilele lucrate. Astfel, toate funcțiile de calcul pentru sporuri vor avea o zona pentru formula destinată zilelor lucrate și o alta zonă pentru formula destinată zilelor de concediu de odihnă. Cele două zone sunt separate în cadrul unei instrucțiuni IF.

   Formula imediat următoare instrucțiunii IF @pt_co = 0 este aferentă zilelor lucrate, iar formula imediat urmatoare instrucțiunii ELSE este aferentă zilelor de concediu de odihnă.
   În cazul exemplului nostru, SporOreNoapte BL nu se aplică pentru perioada de concediu de odihnă și astfel celor trei coloane li se vor atribui valoarea zero.

   BLC_LINII este tabelul care stochează informațiile despre sporurile din bonul de lucru. Acestui tabel îi asociem aliasul "s", adică atunci când dorim să utilizăm în formula un câmp din BLC_LINII vom scrie: s.procent, s.valoare sau s.integral.

   BLC este tabelul care stochează informațiile despre bonul de lucru. Acestui tabel îi asociem aliasul "b", adică adunci când dorim să utilizăm în formula un câmp din BLC vom scrie: b.sal_neg, b.ore_norm sau b.anluna.

   SAL_PONTAJ este tabelul care stochează informațiile despre pontaj. Acestui tabel îi asociem aliasul "p", adică adunci când dorim să utilizăm în formula un câmp din SAL_PONTAJ vom scrie: p.ore sau p.anluna.


   SAL_PONTAJ_NomOre este tabelul care stochează informațiile despre nomenclatorul de tipuri de ore utilizate pentru pontaj.

   Concret, formula de calcul va fi: @ret_val = (((b.sal_neg*8)/(@ore_lun*b.ore_norm)) * s.procent/100) * s.ore

   Unde:
   b.sal_neg  - este valoarea salariului negociat din tabela BLC, care este completată în decizia de salarizare
   @ore_lun  -  este numarul de ore lucratoare din luna pentru care se face calculul
   b.ore_norm  -  este numarul de ore normate zilnice ale salariatului (de la 1 la 8 ore)
   s.ore  -  reprezintă numarul de ore aferente sporului introdus manual în bonul de lucru (pentru situația orelor completate automat din pontaj vezi articolul "Calcul spor procentual în funcție de nr ore din pontaj")
   s.procent  -  reprezintă procentul atașat sporului în decizia de salarizare

   Partea din formula scrisă cu albastru reprezintă calculul salariului orar tarifar, acesta se înmultește cu procentul acordat și în final cu numarul de ore.

    Scrisă mai comprimat formula va fi:
   @ret_val = (b.sal_neg*s.ore*s.procent*8)/(@ore_lun*b.ore_norm*100)


    Formula completă este:

    IF @pt_co = 0
      SELECT @ret_val = (b.sal_neg*s.ore*s.procent*8)/(@ore_lun*b.ore_norm*100) ,
         @ret_ore = s.ore,
        @ret_proc = s.procent
     FROM blc_linii s
     INNER JOIN blc b ON s.anluna=b.anluna AND s.pl_blc=b.pct_lcr AND s.id_blc=b.id
     WHERE s.anluna=@anluna AND s.pct_lcr=@pl_sp AND s.id=@id_sp
   ELSE
      SELECT @ret_val = 0,
         @ret_ore = 0,
         @ret_proc = 0


  1. Adăugăm SporOreNoapte BL în deciziile de salarizare ale salariaților
  2. Valorile câmpurilor din tabelul deciziei de salarizare le regăsim actualizate (după execuția procedurii de Sincronizare) în bonul de lucru - secțiunea sporuri.
   Valoarea sporului poate fi diferită de la salariat la salariat.

  3. Se introduc manual numărul de ore noapte lucrate pe linia aferentă sporului SporOreNoapte BL
  1. Rulăm procedura de calcul salarial și verificăm sumele aferente sporului SporOreNoapte BL

  Gata!